Ventspilsi ja Leisi noored hakkavad koostööd tegema

Eesti-Läti programmi raames neljateistkümne heakskiidetud ühisprojekti seas saab Saaremaal toetust Ventspilsi noortekogu ja Leisi valla toetatav MTÜ Triigi Trikirand ühisprojekt, mille koostas Trikiranna juhatuse esimees Tuuli Pärtel.

“Nendel oli hästi kirjutatud projekt. Nende tugevus oli, et taotlus oli hästi fokusseeritud, ei valgunud temaatiliselt laiali ja oli tasakaalus. Oli näha, et nii eestlased kui ka lätlased panustavad võrdselt ja teevad tõsist koostööd,” ütles Eesti-Läti programmi sekretariaadi juht Peeter Unt. Ta lisas, et mõnel projektil oli puudu just tasakaalust ning oli näha, et teine pool on nõrgemalt esindatud. Ka tõi Unt välja selle, et mõlemad partnerid olid tublid ning oli näha, et nad on varem sarnaste asjadega kokku puutunud.

Taotlusvooru laekus 47 projekti. Saarlaste ja lätlaste ühisprojekt sai toetust 149 000,996 eurot, millele lisandub 15% omaosalust. Projekti eesmärk on Eesti ja Läti noorte omaalgatuse ja koostöö aktiviseerimine, et suunata neid piirkondade majanduse ja sotsiaaltöö koostöövõrgustike loomisele, arendamaks piirkondade noorte ettevõtlikkust jätkusuutlikuks tegutsemiseks. Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi neli 9-päevast kokkutulekut (seminarid, õppetoad, kultuuriüritused, õppeekskursioonid) ja konverents koos näitusega.

MTÜ Ventspilsi Noortekogu asutati 2003. a. Ventspilsi piirkonnas tegutseva organisatsiooni eesmärk on noortele seminaride, diskussioonide, konverentside, foorumite, töötubade ja teiste avalike ürituste korraldamine. MTÜ Triigi Trikirand asutati 2010. a suvel eesmärgiga arendada noorte aktiviseerimise ja kodanikuühiskonda sulandamise kaudu Triigi sadama (Leisi vald) piirkonda. Kuna turismivaldkond on Saaremaa üks suuremaid majandusharusid, siis suunatakse noori uute turismiatraktsioonide arendamisele.

Vahetusgruppides osaleb 18 noort Saaremaalt ja 18 noort Ventspilsist. Eeldatakse, et gruppides osalejad vahetuvad kahe aasta jooksul ja projektis on võimalik osaleda kuni 50 noorel kummastki riigist (kokku 100 noort). Koostatava brošüüri, kodulehe ja otseste kontaktide kaudu antakse teavet projekti kohta ja uusi teadmisi umbes 400 noorele kummastki riigist (kokku 800 noorele). Projekt kestab oktoobrini 2013.

Print Friendly, PDF & Email