Maakonna elanikkonnas pole suuri muutusi toimunud

Saare maakonnas registreeriti maikuus 21 sündi ja 26 surma. Maakonda asus elama 51 ja maakonnast lahkus samal ajal 49 inimest.

Aasta esimese viie kuuga on maakonna elanikkond vähenenud Saare maavalitsuse andmeil ainult 13 inimese võrra. Selle peamine põhjus on oluliselt kasvanud sisseränne maakonda, mis ei suuda siiski tasakaalustada sündide arvu vähenemist.

2011. aasta esimese viie kuu jooksul on maakonnas registreeritud 20 sündi vähem kui 2010. aasta samal perioodil. 1. juuni seisuga oli rahvastikuregistris 35 706 inimest, kelle elukohaks märgitud Saare maakond, neist on Kuressaare linnas registreeritud 14 666.

Kõige rohkem lisandus maikuu jooksul elanikke Kaarma valda, sealne elanikkond kasvas koguni 15 inimese võrra. Mujal on lisandujaid oluliselt vähem. Muhu valda lisandus neli inimest, Orissaarde kolm ning Lümanda, Ruhnu ja Salme valda üks inimene.

Kõige enam vähenes elanike hulk Kuressaares – linnast lahkus 9 inimest. Leisi elanike arv vähenes samas 5 inimese võrra, Pihtlas ja Pöidel 3 inimese võrra ning Kärlal, Laimjalas ja Valjalas 2 inimese võrra. Torgu ja Kihelkonna valla elanikkond jäi läinud kuul aga ühe inimese võrra väiksemaks.

Viie kuu jooksul on rahvastiku muutused olnud ilmekamad. Nimelt on Kuressaare elanikkond selle perioodi jooksul vähenenud 40 inimese võrra, Kaarma vallas samal ajal aga kasvanud 28 inimese võrra. Rohkem on elanikkond kasvanud ka Mustjala vallas, kuhu viie kuu jooksul lisandus 11 inimest. Mujal olid muutused samal perioodil väiksemad.

Print Friendly, PDF & Email