Ehitaja ähvardab lasteaia mänguväljakud tühjaks teha (16)

Ehitaja ähvardab lasteaia mänguväljakud tühjaks teha

PABERID PUUDU: Vähe sellest, et mänguväljakud Ristiku lasteaias pole sellised, nagu nad pidid olema, pole neil ka ohutust tõendavaid dokumente. Atraktsioonide tootja ja paigaldaja kinnitab, et kuna õnnetusi pole juhtunud, on need ohutud.
Foto: Egon Ligi

Kuressaare Ristiku lasteaia renoveerinud Koger Projektijuhtimise AS on jäänud alltöövõtjatele võlgu, mistõttu mänguväljakute atraktsioonide komplekteerija OÜ Atix keeldub välja andmast lasteaia mänguväljakute ohutussertifikaati.

Lisaks teatab Atix, et temale kuuluva omandiõiguse alusel kavatseb ta juhul, kui Koger raha ära ei maksa, mänguväljaku atraktsioonid lihtsalt minema viia ning kui need on mõnevõrra kulunud, nõutakse raha sisse Kuressaare linnalt.

Kuressaare abilinnapea Kalle Koov laiutab vaid käsi ja tõdeb, et vaidlus oktoobris taasavatud lasteaia mänguväljaku atraktsioonide üle käib ja tegemist on vaat et surnud ringiga. Nimelt komplekteeris mänguväljakute atraktsioonid Atix, kel oli alltöövõtu suhe peatöövõtjaga Koger ja Partnerid.

See firma on Atixile raha võlgu ja nüüd keeldub Atix omakorda väljastamast seadusega ettenähtud sertifikaate, mis kinnitavad atraktsioonide ohutust. “Ohtlikud need ei ole,“ kinnitab Koov Saarte Häälele, kuid ütleb, et ka linnavalitsus tahab rahuliku südamega magada, teades, et seadusega nõutud ohutuspaberid on korras.

Hoopis teised asjad

Ristiku lasteaia mänguväljakutega on jama olnud juba sellest ajast peale, kui Koger Projektijuhtimise AS Facio pooleli jäetud töö üle võttis. Toona nõustus tellija ehk linn teistsuguste atraktsioonidega, kui oli algselt ette nähtud. Koovi sõnul oli see üks mitmetest kompromissidest, et poolelijäänud ehitusele üleüldse ehitaja leitaks.

4. oktoobril ehk päev enne lasteaia avamist selgus, et Atixi paigaldatud atraktsioonid on hoopis teistsugused, kui nägid ette inseneride joonised. Firma oli tellinud osa komponente Rootsist, osa teinud ise ja pannud need siis ise kokku. Toona lubati kohe paberid muretseda, kuid lubaduseks on see jäänud seniajani.

Kalle Koovi sõnul anti lasteaiale kasutusluba tingimuslikult ja mänguväljakute sertifitseerimise nõue on kirjas ka vastavas aktis. Linnavalitsus on ka nõustunud sellega, et sertifikaati pole vaja iga detaili kohta, vaid piisab firma kinnitusest, et nende komplekteeritud mänguväljakud on ohutud ja nõuetele vastavad.

Kogeri halvenenud majanduslik olukord tõi tüli majja ka tema ja alltöövõtjate vahel ning Atix ei saanud oma raha kätte. Kuressaare linnavalitsus väidab kirjavahetuses, et nemad on olnud heausksed ostjad ning Koger ja Partneritele on kogu raha makstud.

Pole õnnetusi, järelikult ohutu

Kui linnavalitsus nüüd Koger Projektijuhtimise AS-lt palus, et viimane muretseks mänguväljakute ohutust tõestavad paberid, saadeti kiri edasi Atixile. Atix vastas advokaatide vahendusel, et kuna Koger pole neile maksnud, ei kavatse ka nemad ehitaja heaks midagi teha.

Atix kinnitab ka, et ei tee seda isegi siis, kui see peaks olema nende lepingujärgne kohustus Kogeri ees. Atix keeldub vastava dokumentatsiooni vormistamisest ja üleandmisest kuni Koger Projektijuhtimise AS-i poolse võetud kohustuste täitmise ja võlgnevuste likvideerimiseni.

Firma nõustub Kuressaare linnale vastu tulema ja aitama ohutusdokumente vormistada, aga seda juhul, kui nad saavad neile maksmata raha kätte ja Koger Projektijuhtimise AS maksab Atixile lisa paberite vormistamise eest. Samas kirjas väidab Atix ka, et mänguväljakud vastavad standardile ja selle tõestuseks on see, et juba 7 kuud on lapsed seal mänginud ja midagi pole juhtunud.

Viivad minema

Atix läheb aga veelgi kaugemale ja väidab, et nemad teavitasid Kuressaare linnapead Urve Tiidust juba veebruaris Kogeri ja Atixi vahelise lepingu nüansist, mis ütleb, et omandiõigus ei lähe enne üle, kui raha on makstud. Seega tuleb nüüd välja, et mänguväljakute atraktsioonid on Atixi väitel nende omad. Siiski jätkas linn makseid Kogerile, mitte ei maksnud otse Atixile.

“Me oleme kõik korrektselt Kogerile ära maksnud,” ütleb Kalle Koov ja nimetab Atixi käitumist suisa väljapressimiseks. Viimase käiguna on linn pöördunud tehnilise järelevalve inspektsiooni poole, et see teostaks omakorda mänguväljakute üle järelevalvet.

Print Friendly, PDF & Email