Külad küsivad raha viis korda rohkem kui anda on

Saarte koostöökogu (SKK) poolt Leader-programmist jagatava 3. meetme “Aktiivne ja haritud küla ehk jäämine, tulemine, sulandumine” raha on eelarves viis korda vähem kui rahaküsijaid.

SKK tegevjuhi Koit Kelderi sõnul on meetme eelarve 575 000 eurot. Esitatud 59 projektiga taotletakse aga üle kahe ja poole miljoni euro. Koos toetusraha ja omafinantseeringuga kujuneks kõigi taotlejate projektide maksumuseks kokku 3 076 000 eurot.

Koit Kelder nentis, et kuigi selle meetme all taotluse esitanute arv on pea sama kui 2009. ja 2010. aastal, on suurenenud rahasummad, mida projektide teostamiseks küsitakse.

“Rohkem on ehitust ja vähem “pehmeid” tegevusi, sealt see vahe tuleb,” tõdes Kelder ja arvas, et oma rolli mängib ka taotlejate suurenenud teadlikkus Leaderi ja SKK olemasolust.

Print Friendly, PDF & Email