Omavalitsused: riik võiks võtta hooldada ka kohalikud teed (2)

Rahapuuduses vaevlevad omavalitsused tahaksid oma teed ja tänavad riigile loovutada, sest ei ole võimelised neid ise hooldama, kirjutab Maaleht.

Jõgevamaa Pala vallavanem Joszef Weinrauch ütles Maalehele, et vallateed on viimased paar-kolm aastat hoolitsuseta, heal juhul on raha jätkunud vaid lumelükkamiseks. Tema sõnul sai vald riigilt tänavu teehooldeks 16 000 eurot, 2008. aastal oli see summa 63 000 eurot.

Weinrauchi hinnangul on riigil edaspidi kaks valikut: kas anda omavalitsustele edaspidi tunduvalt rohkem raha kohalike teede jaoks või siis võtta need teed hoopis enda hooldada. Lümanda vallavanem Jaanika Vakker ütles samuti, et on sageli mõelnud sellele, et kogu teedevõrk võiks Eestis olla riigi käes. Vakker viitas hiljutisele OECD raportile, kus Eesti riigile heideti ette paljude funktsioonide dubleerimist. “Teed on siin just supernäide,” lausus ta.

Vakker lisas, et kui lumelükkamine ei nõua eriteadmisi ja sellega saavad hakkama oma valla mehed, siis teede ehituse, remondi ja hoolduse osas napib valdadel teadmisi. Eesti maaomavalitsuste liidu (EMOL) tegevdirektori Ott Kasuri sõnul oleks kohalike teede minek riigile aga äärmuslik samm, mis vajab põhjalikku kaalumist. Ta märkis, et omavalitsused on tihti operatiivsemad kui riigiteede hooldajad – näiteks on talviti sageli juhtunud, et koolibuss pääseb vallateelt läbi, kuid riigiteele jõudes on see lumest veel lahti lükkamata.

Maanteeameti peadirektori asetäitja Andri Tõnsteini sõnul tähendaks kohalike teede üleandmine riigile ameti hooldatavate teede pikkuse peaaegu kahekordistumist ning enne üleandmist tuleks hinnata teede seisukorda ja nõuetele vastavust, samuti viia läbi hange ja sõlmida lepingud teehooldefirmadega. Ta märkis, et tegemist oleks vähemalt kolmeaastase protsessiga.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter ütles lehele, et enamikus omavalitsustes puudub nõuetekohane varade (teede) bilansiline arvestus ja seetõttu pole ka võimalik hinnata, millises mahus varasid riigile üle antakse ja milline on nende tegelik seisukord.

Print Friendly, PDF & Email