Muhulased tahavad broneeritud maid tagasi (3)

Võiküla maaomanik tegi Muhu vallavolikogule ettepaneku võtta valla üldplaneeringus maha püsiühenduse trasside alla jäävatele aladele seatud broneeringud, et maaomanikud saaksid neile kuuluvat omandit vabalt kasutada.

Ettepaneku esitanud Fred Anslan tahab oma maadele Võikülas ehitada elumaju, kuid püsiühenduse trassi alale jäävatel kinnistutel on praegu maanteeameti broneeringu tõttu külmutatud nii maa sihtotstarbe muutmine kui ka detailplaneeringute kehtestamine.

Peatatud on igasugune arendustegevus ja maaomanikelt on võetud nende põhiseaduslik õigus omandit vabalt kasutada ja käsutada, märkis Anslan, kelle hinnangul kulub praeguse asjaajamise tempo jätkumisel püsiühenduse rajamiseks aega veel vähemalt üks inimpõlv, juhul kui see üldse rajatakse.

Eile arutas Fred Anslani avaldust informatsiooni korras Muhu vallavolikogu. Volikogu esimehe Jaana Palu sõnul ei hakka volikogu üldplaneeringut iga üksiku avalduse kaupa muutma. Samas on 2008. aasta oktoobris kehtestatud üldplaneering tänaseks ajale juba ka laiemas tähenduses jalgu jäänud ja seetõttu tuleb üldplaneeringu muutmine päevakorda varem või hiljem, kuid mitte enne, kui vabariigi valitsus on vastu võtnud otsuse Suure väina liiklusühendusviisi kohta. Palu sõnul on Muhu vallas sillatrasside broneeringute all kinni päris suured maa-alad ja vald ei ole selle üle põrmugi õnnelik, sest elu seisab.

Üldplaneeringu muutmise vastu on praegu ka maanteeamet, sest planeeringu muutmise tulemusel võivad ehitatavad majad kerkida tulevase püsiühenduse trassi kaitsevööndisse, mis võib maanteeametile kaasa tuua nõudeid näiteks inimesele ohtlike keskkonnamõjude või vajadusel ka elamute lammutamise hüvitamiseks.

Print Friendly, PDF & Email