MTÜ SÜGress ootab uusi liikmeid

Teisipäeval toimus Saaremaa ühisgümnaasiumis MTÜ SÜGress asutamiskoosolek. Asutajaliikmeks registreeris end kuus inimest. “Ühingu eesmärk on Saaremaa ühisgümnaasiumi õppe- ja töökeskkonna ning õpilaste ja töötajaskonna arengu toetamine.

 Muuhulgas arendatakse huvi- ja keskkonnaharidust ning tegeletakse sihtotstarbeliste toetuste ja eraldiste hankimisega,” selgitas SÜG-i direktor Viljar Aro, lisades, et oluliseks sidusgrupiks on vilistlased ja tegelikult kõik, kes tahavad panustada kooli arengusse.

Aro sõnul ühingul konkreetset tegevusplaani veel ei ole, kuid sihtasutuse likvideerimise tõttu selle aasta lõpuks on paratamatult vaja organisatsiooni, mis võtab oma ühiskondlikult aktiivse tegutsemisega üle mõned muidu kaduma kippuvad funktsioonid. “Kindlasti on neist üks olulisemaid projektitöö,” märkis Aro.

Nime SÜGress põhjendas koolidirektor sellega, et mõte on elada ja töötada ning teisi kaasa haarata SÜG-i sünergeetilise progressi nimel. Vastloodud ühendus võtab oma ridadesse uusi liikmeid juhatusele aadressil syg@syg.edu.ee saadetud isikliku avalduse alusel.

Print Friendly, PDF & Email