Linnapea: palkade taastamine tuleb mitmeetapiline

Aprilli algul ametisse kinnitatud Kuressaare linnapea Mati Mäetalu lubas oma esimeses kõnes muuhulgas võtta eesmärgiks ka selle, et linnavalitsuse ja linna allasutuste töötajate juba kaks aastat tagasi kärbitud palk hakkaks taas tõusma.

Palkade ennistamise palvega pöördusid märtsi teises pooles linnavalitsusse Kuressaare muusikakooli töötajad ning läinud nädalal laekus neile ka vastus.

Mati Mäetalu tõi oma vastuses välja just selle lubaduse, mille ta oma ametisse astumise kõnes oli andnud, ja juhtis tähelepanu sellele, et palkade taastamine on endiselt üks tema prioriteete.

“Ka tänasel päeval, mil meil on teada, et eelarve nelja kuu täitumine on alalaekumises –0,49% (–38 868 eurot), olen jätkuvalt veendunud, et asudes koostama 2012. aasta eelarvet, peame prioriteediks seadma töötajate 2009. aastal langetatud palgad,” kinnitas linnapea.

Samas viitas ta aga sellele, et tema kui linnapea on vaid üks viiest linnavalitsuse liikmest ning eelarve kinnitab volikogu, mistõttu ta ei saa jagada alusetuid lubadusi taastamise protsentidest.

“Taastada 2012. aasta eelarves palgad 2009. aasta tasemel ehk 18-protsendiline tõus on kahjuks, vaadates majanduslikku seisu ja linnaeelarve täitumist, suhteliselt ebareaalne ning seega eeldan, et palkade taastamine tuleb pigem mitmeetapiline ning peaks jääma aastatesse 2012–2013,” selgitas ta.

Mati Mäetalu tõi välja, et Kuressaares koalitsiooni moodustanud erakondade programmilistes seisukohtades aastateks 2009–2013 on punkt, mis lubab taastada haridustöötajate palgataseme 2013. aastaks vähemalt 95% riigieelarvelisest palgatasemest.

“Loomulikult soovime seda lubadust ellu viia, kuid eelkõige teeb selle võimalikuks mitte ainuüksi hea tahe, vaid kindlasti ka üldine majanduslik olukord ning linnaeelarve tegelik seis ja täitumine,” lisas linnapea.

Toimetuselt: Loo juurde käiv juhtkiri ilmus laupäevases Saarte Hääles, uudis ise jäi lehest kahetsusväärsel kombel välja. Palume vabandust.

Print Friendly, PDF & Email