Rahavahetust uurinud õpilane sõidab preemiareisile Brüsselisse

Aasta alguses välja kuulutatud õpilaste uurimistööde konkursil “Rahavahetused Eesti ajaloos” tuli nooremas vanuseastmes (7.–9. kl) auhinnalisele teisele kohale Valjala põhikooli õpilane Tiina Nõmm.

Tublit uurimustöö autorit ja tema juhendajat, ajalooõpetajat Ester Vaiksaart ootab põhjaliku töö eest preemiareis Brüsselisse, mis toimub sel sügisel. Tiina Nõmm uuris lähemalt rublalt kroonile ja kroonilt eurole üleminekut Valjala näitel ning tema töö põhineb peamiselt Valjala valla inimeste mälestustel ja emotsioonidel.

Uurimistöö kirjutamisel jõudis Nõmm järeldusele, et 1992. ja 2011. aasta rahareformil oli nii sarnaseid kui erinevaid jooni. “Erinevusteks olin valmis, pigem üllatasid sarnasused,” tunnistab ta oma töö kokkuvõttes. “Mõlema, nii krooni kui euro tulek külvas rahva seas palju hirmu ja kartust. Enamasti kardeti hinnatõusu, kuna mõlemad maksevahendid hakkasid kehtima Eestile majanduslikult raskel ajal.”

Muuhulgas täheldas töö autor, et krooni tulekuga said inimesed majanduslikku kahju, sest rubla vahetati kursiga 10 : 1. “Euro puhul toimus kõik lihtsamalt – pangakontol olev raha vahetati automaatselt ja sularaha vahetati pangas. Kursi muutust ei toimunud, raha jäi inimestele alles,” nendib Tiina Nõmm.

Ta kirjutab, et krooni tulekule järgnesid väga keerulised aastad, kuna inflatsioon sõi inimeste sissetulekud. “Kuidas euroga läheb, veel ei tea. Hinnatõus on siiski täheldatav,” lisab ta. Küsitletud pensionärid arvasid, et eurot poleks vaja olnudki ning kehtima oleks võinud jääda ikkagi Eesti kroon. Enamasti toodi põhjenduseks, et kroon oli meie oma raha ja Eesti Vabariigi iseseisvuse sümbol. “Kõigil küsitletutel oli kroonist kahju,” kinnitab Nõmm.

Uurimustööde konkursi korraldasid Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate selts, rahandusministeerium ja finantsinspektsiooni tarbijaveeb minuraha.ee. Konkursi eesmärk oli jäädvustada vanavanemate mälestusi rahavahetustest alates Eesti Vabariigi sünnist 1918. aastal ning võrrelda neid üleminekuga eurole. Tiina Nõmme uurimustööga saab lähemalt tutvuda aadressil www.minuraha.ee .

Print Friendly, PDF & Email