Linnavalitsus annab noorsootöötajale ka sporditöö

Linnavolikogu istungile on esitatud eelnõu linnavalitsuse struktuuri muutmiseks, mis muuhulgas paneks spordi kureerimise noorsootöö spetsialisti õlule. Seega hakkaks edaspidi spordi eest hoolt kandma Lindia Lallo.

Linnapea Mati Mäetalu ütles, et ametijuhendiga ei ole spordi kureerimist kellelegi määratud. “Samas ei ole seda tööd ka niipalju, et see annaks põhjuse võtta tööle eraldi inimene.

Töö põhiline sisu on korralduste ettevalmistamine, linna eelarves oleva spordiraha kureerimine ja koordineerimine, suhtlemine klubidega jms,” loetles linnapea ja rõhutas, et see kõik toimub tihedas koostöös Kuressaare Spordibaaside juhi Kalev Kütiga.

Print Friendly, PDF & Email