Arheoloogiahuvilised said Salmel uut teavet (1)

Arheoloogiahuvilised said Salmel uut teavet

RUUPORIGA: Arheoloogiadoktor Jüri Peets andis muuhulgas teada, et alustab juulis Salmel taas väljakaevamistega.
Foto: Aare Laine

Muinsuskaitseameti teabepäeval Salme rahvamajas räägiti eile muinsuskaitsealustest arheoloogiamälestistest. Kõneldi mälestiste hooldamisest, korrastamisest, toetuste saamise võimalustest nende hooldamiseks, objektide tutvustamisest ja tähistamisest ning muinsuskaitseseaduste muudatustest arheoloogia vallas.

Muinsuskaitseameti vaneminspektorid Mihkel Koppel ja Rita Peirumaa andsid ülevaate Saare maakonna arheoloogiamälestistest ja nende hooldamisest. Spetsialistid hindasid üldise olukorra rahuldavaks. Positiivsete näidetena tõsteti esile Mäla küla Ussimätta kalme ja maalinnad, mis on korralikult varustatud infotahvlitega, enamik maalinnadest on ka kenasti hooldatud.

Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ants Kraut kõneles oma ettekandes ka muudatustest seadusandluses. “Saaremaal on säilinud 14 linnust eri aegadest. Üksnes kivikalmeid on rohkem kui kõiki teisi mälestisi kokku,” märkis Ants Kraut.

Peainspektori sõnul võivad inimesed mälestiste juures midagi muuta üksnes arheoloogi nõusolekul. “Muudatusi võib teha, kui kutsuda muinsuskaitse inspektsiooni kaudu arheoloog kohale. Tihtipeale on näiteks kalmesse kive hiljem juurde veetud. Hea, kui saame koostöös asja korda,” tõi Kraut näite.

Selgitati ka muinsuskaitse seaduse muutmise seadust, mis jõustub 1. juunist. Olulised muudatused on osas, mis puudutab sukeldumist ajaloolistele laevavrakkidele. Kaitsealustele vrakkidele sukeldumise korda on oluliselt täpsustatud. Samamoodi on täpsustatud metallidetektorite kasutamist. “Detektor iseenesest midagi häda ei tee, küll aga kaevamine selle kasutamise järel. Isegi väikese augu tegemine mistahes muistisele on keelatud, kaasa arvatud ka hilisemad rajatised – mõisa- või kirikuaiad,” toonitas Ants Kraut.

Detektori kasutamist Eesti riigis ära ei keelatud, vaid sätestati otsingulubade väljaandmise kord detektoriga tegutsemiseks. Isikuil, kes tahavad kultuuriväärtusi otsida, tuleb kõigepealt läbida koolitus. Teabepäeval peatuti pikemalt ka ohutusteemadel, mis seotud laskemoona ja lõhkekehade leidmisega.

Arheoloogiadoktor Jüri Peets andis nii teabepäeval kui ka muinaslaevade leiukohas sadadele jalgrattaretkest osavõtjaile põhjaliku ülevaate muinaslaevadest ja teistest leidudest.

Print Friendly, PDF & Email