Malevasse aitavad tänavu nobedad näpud

Kuna töömalevad on populaarsed, rahalised võimalused aga piiratud ja kohti vähe, siis pääsevad Kuressaare malevasse tänavu kiireimad internetis registreerujad.

“Praegused rahalised piirid ja kokkulepped võimaldavad sel aastal töömalevasse võtta mitte rohkem kui 40 noort,” tunnistas Saarte Häälele Kuressaare noorte huvikeskuse juhataja Aare Martinson. Ta lisas, et võrreldes paari aasta tagusega on see väga väike arv. “Töökohti on vähe, soovijaid sadu ning tõenäoliselt tekib palju pingeid,” lausus ta.

Seda, kuidas neid 40 kohta jagada, on nad viimased päevad arutanud ja tõenäoliselt tuleb nobedate näppude voor. “Võimalik, et sel aastal teeme registreerimise netis, sellist sabatamist enam ei tule,” märkis Martinson. “Midagi paremat ei ole keegi välja mõelnud. Kui asja on vähe, aega on vähe, raha on vähe ja kohti vähe, siis eks ta sedasi laheneb, teha pole midagi,” nentis ta.

Millisel kuupäeval töömalevasse registreeruda saab, antakse teada kohaliku ajakirjanduse kaudu. Töömalevas antakse noortele traditsioonilisi töid, mida alaealised teha tohivad: puhastus-, korrastus- ja koristustööd linna ruumes ja allasutustes ning puhkealal, ning neid rahastab linnavalitsus oma eelarve kaudu.

Hommikul tehakse tööd, lõuna on töömalevlastele tasuta ning pealelõunal on vaba aeg ja kultuuriprogramm. Ööbivad malevlased oma kodus. Kümmekond last pääseb ka tööle ettevõtetesse, kes neile siis ise töö ja palgaraha leiavad. Martinson täpsustas, et lepingud lastega teeb Kuressaare noorte huvikeskus, see mure jääb tööandjatel ära. Kuressaare noorte huvikeskuse töömalev kestab 4.–9. juulini.

Muhu sidus maleva koolitusega
Muhu noorte huvikeskus sidus sel aastal töömaleva ettevõtlust tutvustava koolitussarjaga Muhu Võte.
“Nii pääsevadki malevasse lõpuks vaid need, kes on osalenud Muhu Võttes ja teinud ÜKT-tunde ning saanud maikuu lõpuks endale Muhu Võtte passi,” selgitas Muhu noortekeskuse juhataja Arnek Grubnek.
Töömaleva populaarsus on tema sõnul kasvanud aastast aastasse ning enam pole vaja noorte seas reklaami tehagi. “Mõned noored panevad oma nime malevasse kirja juba sügisel,” märkis Grubnek.
Malevlaste vanuse alampiir on 13, ülempiir 26. Tööd tehakse iga päev neli tundi ja palka makstakse noortekeskuse eelarvest.
Enamjaolt töötatakse valla objektidel, kuid alati on tööd saadud ka eraisikutelt ja ettevõtetelt. Siit ka Arnek Grubneki üleskutse kõigile huvilistele: kui soovite malevlasi endale suveks appi, siis kirjutage noortekeskus@muhu.ee või helistage telefonil 51 72 357 ning leppige tingimustes kokku.

Print Friendly, PDF & Email