Juhtkiri: Kas järgmine on Pöide kiriku katus? (1)

Üleriigilise pühakodade programmi toel katuse peale saanud Karja kiriku üle võivad tõesti rõõmustada nii koguduserahvas kui ka turistid. Üks sakraalhoone on taas hävingust päästetud ja jätkugu nüüd vaid jõudu, jaksu ja armu ning loomulikult ka raha, et edasisi töid suudetaks teha.

Samuti loodame, et praost Veiko Vihuri eile Karjas öeldud sõnad saavad teoks ning järgmiseks võetakse ette väga nutuses olukorras Pöide kirik ja leitakse töödeks ka raha. Oleks ju tore, kui järgmine tänupalvus toimuks just Pöide kiriku katuse eest. Et me ei peaks häbiga silmi maha lööma, kui kaugelt tulnuile oma kirikut näitame.

Samas oleme kindlad, et ühe kirikuhoone remont ei saa olla vaid ühe väikese koguduse – põhimõtteliselt siis vaid kohalike elanike, ühe kogukonna – asi, sest meie mälestiste, meie ajaloo, meie esivanemate pärandi kaitsmine ja hoidmine on ikka meie kõikide ühine asi. Ka riigi ülesanne.

Print Friendly, PDF & Email