Suri Aare Evisalu (21)

Suri Aare Evisalu

 

Laupäeval lakkas ootamatult tuksumast Eesti piirivalve ühe taaslooja, Nõukogude ajal Saaremaal piirivalve eri auastmetes staabiohvitserina töötanud Aare Evisalu süda.

Paljude saarlaste hea tuttav ja sõber piirivalvekolonel Aare Evisalu (fotol) suri laupäeval Ukrainas Odessas vaid loetud päevad pärast oma 59. sünnipäeva. Innuka spordimehe, Saaremaal põhiliselt orienteerumisega tegelenud Evisalu süda ütles üles palliplatsil. Evisalu viibis Ukrainas eksperdi ja nõustajana Euroopa Liidu piirivalve toetusmissioonil Moldovas ja Ukrainas.

“Aare Evisalu võib õigusega pidada taasloodud Eesti piirivalve üheks sisuliseks ülesehitajaks. Tema otsesel juhtimisel kujunes piirivalve struktuur ning piiri valvet ja kaitset teostav süsteem,” ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal Tõnu Hunt.

Aare Evisalu sündis 26. aprillil 1952. aastal Võrus. Koolitee algas Võru 1. keskkoolis ja jätkus Pärnus, kus ta lõpetas Pärnu 2. keskkooli. Järgnes 21 aastat kestnud teenistus piirivalvevägedes, mille jooksul ta lõpetas Golitsõno kõrgema piirivalvekooli, kõrgemad staabiohvitseride kursused ja kaugõppes Tartu ülikooli kriminaalõiguse erialal.

Juba enne endisest teenistusest vabastamise taotluse rahuldamist aitas Aare Evisalu kaasa Eesti piirivalve taasloomisele, tegutsedes esimestel piirikursustel õppejõuna, aidates kaasa organisatsiooni alusdokumentide koostamisel ning andes nõu teenistuse korraldamist puudutavates küsimustes. Eesti piirivalvesse teenistusse astumisel oktoobris 1991 määrati ta piirivalveameti juhtimiskeskuse ülemaks ja hiljem staabiülemaks.

Print Friendly, PDF & Email