Aprillis vähenes maakonna elanikkond kolme inimese võrra

Saare maakonna elanikkond vähenes aprillikuu jooksul kolme inimese võrra. Maavalitsuse andmeil registreeriti maakonnas läinud kuu jooksul 34 sündi (märtsis 20) ja 38 surma (märtsis 27). Maakonda asus elama 50 inimest ja maakonnast lahkujaid oli 49 (märtsis 62).

Aasta esimese nelja kuuga on Saare maakonna rahvastik vähenenud vaid 10 inimese võrra. Maavalitsuse perekonnaseisuametniku Avo Levisto kinnitusel ei ole sel sajandil nii väikest kahanemistempot olnudki – võrdluseks tõi ta välja, et 2010. aasta nelja esimese kuuga vähenes maakonna elanikkond 129 inimese võrra, ja seda vaatamata sellele, et iive on endiselt tugevalt negatiivne.

Põhjuseks on Levisto sõnul sisserände suurenemine maapiirkondades. 2010. aasta jaanuarist aprillini asus maakonda elama kokku 132 inimest, neist valdadesse 71. Käesoleva aasta samal perioodil on need näitajad vastavalt 237 ja 164. Aprilli jooksul lisandus kõige rohkem elanikke Kaarma valda – 19. Vaid ühe võrra vähem oli Kuressaarde sissekirjutajaid. Samas läks Kuressaarest ka kõige rohkem inimesi minema, kokku 37. Kaarma vallast lahkujaid oli 11.

Ühtekokku vähenes Kuressaares elanike arv 19 inimese võrra ja Kaarma vallas kasvas 12 võrra. Kuus inimest lahkus ka Laimjala vallast, kolm Valjalast, kaks Torgust ja Orissaarest ning üks Pihtlast. Neli elanikku said juurde Kärla, Leisi, Lümanda ja Pöide ning kaks inimest lisandus Mustjala valda. Muutumatuna püsis aprilli jooksul elanike arv Kihelkonnal, Muhus, Ruhnus ja Salme vallas.

Aprilli lõpu seisuga on elanike arv Kuressaares 14 676 ja Saare maakonnas 35 711.

Print Friendly, PDF & Email