Noored leiavad saarel tööd harvem kui mandril (2)

Noored leiavad saarel tööd harvem kui mandril

SUVI TOOB LEEVENDUST: Aprilli lõpul Auriga kaubanduskeskuses toimunud noorte töömessil oli palju hooajalisi tööpakkumisi, mis noortel mure tööpuuduse pärast vähemalt mõneks kuuks meelest pühib. Tööpakkumiste kohta jagas infot Aale Lember.
Foto: Egon Ligi

Töötuse osakaal noorte seas on Saare maakonnas mõnda aega püsinud küll stabiilsena, kuid on samas siiski suurem kui Eestis keskmiselt.

Töötukassa andmeil moodustab noorte osakaal Saaremaal kõigist registreeritud töötutest 17,4 protsenti, Eesti keskmine on aga 14,1 protsenti. Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Kaie Lepp nentis, et registreeritud töötute noorte (vanuses 16–24) arv on püsinud Saare maakonnas alates eelmise aasta septembrist suhteliselt stabiilne, kõikudes 226 ja 235 töötu vahel.

“Vastu suve väheneb kõigi töötute arv, sealhulgas ka noorte töötute arv – asutakse ajutistele ametikohtadele, suvistele töödele,” möönis Lepp. Vanuses 25–54 aastat on töötuse osakaal saarlaste seas 66,3% kogu töötute arvust ja üle 55-aastaseid töötuid on 16,3%.

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja soovitab kõigil töötuks jäänutel end kindlasti registreerida. “Töötuna võiksid end registreerida inimesed, kes on töö kaotanud ja soovivad uuesti tööd leida. Ainult töötukassa pingutustest kliendile tööd leida on aga vähe, klient peab ka ise tahtma tööle asuda,” kinnitas ta. Mõlema osapoole koostöö annab Lepa sõnul häid tulemusi ja inimene pääseb tõepoolest taas tööpõllule.

Miks siis nii noorematel kui ka vanematel töö kaotanutel end töötuna registreerida tuleks? Kaie Lepa sõnul annab töötukassa andmebaasis olek võimaluse leida kiiremini sobiv tööpakkumine. “Nimelt on registreeritud töötul võimalik saada oma e-posti aadressil andmebaasi laekunud sobivaid tööpakkumisi, mis vastavad tema töösoovile,” selgitas Kaie Lepp.

Töötukassa iseteenindusportaal lihtsustab suhtlemist tööandjaga, CV koostamist ja sealt otse vabadele kohtadele kandideerimist. “Uue teenusena on võimalik kasutada tööproovi, mis tähendab, et vabale töökohale kandideerides on võimalik täiesti ametlikult seda tööd paar päeva proovimas käia, saades ka sõidutoetust,” tõi Lepp välja hea uue motivaatori. Üleüldises plaanis on näitajad töötute osas aina positiivsemad. Seda ilmselt paljuski Kaie Lepa kinnitusel ka seetõttu, et ilmad on väga suvised.

“Ka töötuna registreeritud inimeste arv näitab, et suvi on tulekul,” sõnas ta. Aprilli alguse seisuga oli Saare maakonnas töötuid 1360, nädal hiljem aga 1327. Kuu keskpaigaks oli töötute hulk veelgi vähenenud, maakonna statistika andmeil oli neid arvel 1286 ning 21. aprilli seisuga oli arv veelgi kahanenud, kuni 1243-ni.

Maikuu on MOBI-kuu
Nagu eelmisel kevadel, nii ka tänavu korraldab töötukassa MOBI ehk mobiilse nõustamise. MOBI eesmärk on teavitamine ja tööotsingute alane nõustamine ja juhendamine maakonna nendes piirkondades, kus tööotsinguteks vajaliku informatsiooni ja tööturumeetmete kättesaadavus on asukoha tõttu piiratud. “Ootame kohtumistele kõiki inimesi, kes soovivad sellist infot saada. MOBI pole mõeldud üksnes töötutele, vaid kõigile inimestele,” kinnitas töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Kaie Lepp. Mobiilse nõustamise käigus tutvustavad töötukassa töötajad inimestele töötukassa tegevust, tööturu olukorda, toimub tööotsingu, karjääriinfo ja tööleasumise alane teavitamine ja nõustamine.

“Kui eelmisel aastal korraldasime MOBI valdade ääremaadel, siis tänavu teeme MOBI suuremates keskustes,” märkis Lepp. Mais on töötukassa spetsialistid Kihelkonnal (12. mail kell 11), Valjalas (17. mail kell 9.30), Orissaares (18. mail kell 11) ja Muhus Liival (19. mail kell 10). Nendele kohtumistele on Lepa kinnitusel oodatud mitte ainult eelnimetatud valdade inimesed, vaid ka huvilised naabervaldadest. MOBI toimumise kohad on valitud koostöös omavalitsustega, lähtuvalt nende soovist kohapeal nõustamist ja teavitamist korraldada. MOBI-l on võimalik kohapeal spetsialistidelt infot küsida, kasutada töötukassa iseteenindusportaali, saada iseteenindusportaali kasutamise juhiseid, koostada CV-d ja teisi kandideerimiseks vajalikke dokumente.

MOBI kohta on info saadetud ka kohalikesse omavalitsustesse, kes seda levitavad, ning reklaamlehed infoga on Kaie Lepa sõnul vallamajades kindlasti nähtaval kohal. Täpsemat infot MOBI kohta on võimalik saada ka töötukassa Saaremaa osakonnast.

Print Friendly, PDF & Email