Hakkajad saarlased lõid vähiühingu (2)

Loodud ühingu põhikirjaline eesmärk on vähihaigete huvide esindamine ja kaitsmine ning kaasaaitamine nende sotsiaalsete küsimuste lahendamisele Saare maakonnas.

MTÜ Saaremaa Vähiühing loodi selle eestvedajate sõnul selleks, et aidata vähihaigetel, nende lähedastel ja toetajatel raske haigusega kohaneda, neile psühholoogilist tuge pakkuda, jagada teavet vähki haigestumisest, ravist ja selle kõrvaltoimetest. Ühingul on plaanis korraldada üritusi ja koolitusi, propageerida tervislikke eluviise.

Eesmärgi saavutamiseks soovitakse teha koostööd kohalike omavalitsustega, tervishoiuasutustega, Eesti vähiliiduga, Saaremaa puuetega inimeste kojaga ja teiste ühingutega. MTÜ juhatusse kuuluvad Kairit Lindmäe, Viivian Pihl ja Ülle Siilak.

MTÜ Saaremaa Vähiühing esimene kokkusaamine toimub 15. mail kell 12–14 Saaremaa puuetega inimeste kojas, kuhu on oodatud kõik, kes on huvitatud ühingu tegevustest või soovivad ühingu toimimist omalt poolt toetada.

Print Friendly, PDF & Email