Õdede õpe Saaremaale

Tallinna tervishoiu kõrgkool ja Kuressaare gümnaasium on koostöös planeerimas õenduskoolitust Saaremaal. Homme toimubki Kuressaare linnavalitsuse suures saalis ümarlaud “Õdede õpe Saaremaal”, kus osalevad linna- ja maavalitsuse, Kuressaare haigla, Eesti õdede liidu, TTÜ Kuressaare kolledži esindajad jt huvipooled.

Tallinna tervishoiu kõrgkooli õppeprorektori Ulvi Kõrgemaa sõnul on siiani korraldatud õdede õpet väljaspool Tallinna nii Kohtla-Järvel kui ka Pärnus, kus see käib just koostöös linnavalitsuse, Eesti õdede liidu ja Pärnu haiglaga.

“Leiame, et koolituse pakkumine kutseharidusega õdedele on väga vajalik, et säilitada õdede konkurentsivõime tööturul ning tagada ja parandada õendusabi kvaliteeti muutuvas tervishoiusüsteemis ja demograafiliselt vananevas ühiskonnas, kus hooldusteenuste osakaal lähitulevikus tõuseb,” lausus Kõrgemaa.

Ta lisas, et õdede rakenduskõrghariduslik õppekava arvestab just nende vajadustega ja annab lõpetajatele valmiduse iseseisva õendusabi osutamiseks.

Selleks et piiratud inimressursside juures säilitada ja tagada kõrge kvaliteediga tervishoiuteenuse osutamine, peavad õed Kõrgemaa sõnul võtma oma töös järjest suurema vastutuse, kuid õdede koolitus on Eestis vastavalt EL-i direktiividele rakenduskõrghariduse tasemel ja seda aastast 2000, mil tollastes meditsiinikoolides lõpetasid esimesed kõrgharidusega õdede lennud.

“Sellest ajast on nn uued õed omandanud ainult kõrghariduse ja kutseharidusega õdesid enam ei koolitata,” märkis kooli õppeprorektor, lisades, et samas on tööjõuturul üpris palju kutseharidusega õdesid, kellele Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkoolid on pakkunud õe rakenduskõrgharidust lühendatud õppekava järgi ja seda juba aastast 1996.

Print Friendly, PDF & Email