Pöide laevaehitaja rajab uue tehasehoone (2)

Pöide laevaehitaja rajab uue tehasehoone

SUUR TÖÖ: Alunaudi meeskond poseerimas eksperimentaaljahi Journeyman 60 ehitamise ajal. See alus mahtus tehaseruumi vaevu ära. Uue tehasehoonega seda muret enam ei ole.
Foto: Alunaut

End masu tingimustes uutele turgudele ümber orienteerinud ja töömahte suurendanud OÜ-le Alunaut, mis tegutseb Oti külas, on praegused tootmisruumid igas mõttes kitsaks jäänud. Nüüd rajatakse PRIA toetusega Tornimäele uus tehasehoone, mis peaks olema alustalaks väikesele tööstuskülale.

Alumiiniumist väikelaevu ehitavale Alunaudile tähendaks uue tehase rajamine suurt sammu edasi. Areng ei oleks vaid suurema ruumi saamises, vaid see annaks võimaluse palgata juurde töötajaid, võtta kasutusele uusi seadmeid, mis ühe eesmärgina lubaks alustada päris oma mudeliseeria tootmist.

Uue tehasehoone rajamine läheb firmale maksma 600 000 eurot, millest 49% katab PRIA ja 51% Alunaudi omanikud ise. Tornimäele endise tankla piirkonda püstitatavas viilhallis saab olema pinda 1300 ruutmeetrit, milles üks suur saal on jahtide ja kaatrite ehitamiseks ning hoone ühes servas on kokku kolmel korrusel teenindusruumid, aga ka büroo- ja olmeruumid.

“Muuhulgas on seal ka eraldi pesu- ja riietumisruumid tulevastele naistöötajatele ning üsna mahukas õppeklass väljaõppeks ja pidevaks täiendõppeks,” rääkis Saarte Häälele Alunaudi juht Mark Muru. Kuni 9,5 meetri kõrgune viilhall peaks olema esimene ja suurim edaspidi rajatavatest viilhallidest, mis tulevikus peaksid moodustama omalaadse tööstusküla.

Uus hoone võimaldab praegu 10 töötajalt 20-le laieneda plaanivas firmas kasutada koguni 40 inimese tööjõudu. “Esmajärjekorras suurendatakse oskustööliste arvu ja seejärel ka vanemspetsialistide arvu,” ütles firmajuht.

Takistas arengut

Muru nentis, et projektini viis mitu põhjust. Lühidalt öeldes ei võimalda endise EPT töökojas tegutseva laevatootja ruumid tal enam areneda. “Praegu toimub tegevus amortiseerunud rendiruumides, töötingimused ja -keskkond on halvad,” rääkis Mark Muru. Ruumide mõõtmed ja konstruktsioon ei võimalda mõistlikku töökorraldust ja viletsad on ka tööliste olmetingimused.

Muru selgitas, et selleks, et saada head tööd, peavad sul olema hea kvalifikatsiooniga töötajad, kelle töötasu on vastav. Head kvaliteeti ja tööviljakust saab aga nõuda heades tingimustes. “Nende mõlema komponendi oluliseks tõstmiseks ongi hädavajalik tagada töötajatele hea töökeskkond ja head töötingimused ehk investeerida kaasaegse korraliku tootmishoone ehitusse,” lausus Muru ja lisas, et oluline osa on ka pideval väljaõppel, ning seda eesmärki hakkabki täitma tehasehoonesse plaanitav õppeosa.

“Eelläbirääkimisteni on jõutud Kuressaare ametikooliga, kelle abiga loodame käima saada uute töötajate väljaõppe, aga ka kõikide töötajate täiendusõppe,” rääkis Muru tulevikuplaanidest ja lisas, et muuhulgas on kavatsus väljaõppesse kutsuda ka ümbruskonnas elavaid töötuid naisi. Muru usub oma sõnul, et naiste huvi korral ja hea väljaõppe abil on üsna kindlasti võimalik koolitada meestega täiesti konkurentsivõimelisi spetsialiste.

Uue tehasehoone ehitamine annab omakorda võimaluse ka teisteks uuteks lahendusteks. Muru sõnul loob see võimaluse võtta kasutusele uued seadmed, milleks on toetus olemas EAS-i tehnoloogiainvesteeringute meetme näol. Tegemist pole küll innovaatiliste seadmetega, kuid siiski sellistega, mis tööd oluliselt parendavad ja mis praegu firmas puuduvad.

Mängiti ümber

Alunaut on oma tehasehooneni jõudnud keerukat teed pidi. Mark Muru rääkis, et nende aktiivne tegevus sai alguse just majanduse vabalanguse algusega samal ajal. “Kriisi tõttu langes äriplaani alustalaks olnud projekt juba enne sellega alustamist ära,” meenutas Muru. Plaanitud Inglismaa asemel pöörati pilk Rootsile ja hakati sealsel turul tasapisi tuntust koguma.

“Ettevõte leidis koha ka koduturul ning võimalusi on kombatud Prantsusmaa, Hollandi, Taani, Soome ja Venemaa turgudel,” tõdes Muru. Vahest tuntuima eriprojektina on Alunaudis valminud eksperimentaaljaht Journeyman 60, mis on ehitatud eriti karmides oludes sõitmiseks. Muru sõnul peaksid lähiaastatel esmaesitluseni jõudma päris oma mudeliseeriad.

Print Friendly, PDF & Email