Linn otsib lossipargi kioskile üürilist

Kuressaare linnavalitsus otsustas korraldada kirjaliku enampakkumise lossipargi kioski üürileandmiseks. Üüri algsuurus enampakkumisel on 65 eurot kuus, mida tasutakse suvekuudel. Leping sõlmitakse kolmeks aastaks alates 1. juunist.

Avalduses tuleb märkida pakkuja nimi, asu- või elukoha aadress, kood, kontaktandmed ja allkiri. Samuti tuleb esitada kirjalik nõusolek pakkumises osalemiseks esitatud tingimustel, tõend riiklike ja kohalike maksude võlgnevuse puudumisest, pakutava üüri suurus kuus, kavandatava majandustegevuse üldine kirjeldus ja ka dokument osavõtutasu tasumisest.
Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Lossipargi kiosk” linnavalitsusse Tallinna tn 10 kabinetti 206 hiljemalt 13. maiks kell 16.

Print Friendly, PDF & Email