15. maiks tuleb esitada nii sigade kui ka mesilasperede arv!

Seadusest tulenevalt on seapidajatel kohustus esitada PRIA-le teatis sigade arvu kohta 1. mai seisuga hiljemalt 15. maiks.

Teatises tuleb märkida põrsaste, võõrdepõrsaste, nuumsigade, nooremiste, emiste ja kultide arv ehitiste kaupa. Mesilaste pidajad peavad samuti esitama 15. maiks PRIA-le teatise mesilasperede arvu kohta 1. mai seisuga.

Print Friendly, PDF & Email