Üleskutse: Õpilased panevad proovile oma esmaabialased teadmised-oskused (1)

Et panna end proovile, saada uusi kogemusi ja puutuda kokku asjatundjatega, oodatakse Saaremaa koolide õpilasi 6. mail traditsioonilisele esmaabivõistlusele Kuressaare gümnaasiumisse.

Võistluse korraldavad Kuressaare gümnaasium, Eesti Punase Risti Saaremaa selts, naiskodukaitse Saaremaa ringkond ja kodutütarde Saaremaa ringkond.

Võisteldakse nii praktilisi oskusi kui ka teooria tundmist eeldavates põnevates ülesannetes, iga vanuseastme parimad saavad lisaks vajalike oskuste kinnistamisele au ja kuulsust ning igati vääriliselt autasustatud. Põhiliste esmaabitõdede ülekordamiseks aega veel on, ärgu peljaku osalemast ka need, kes esmaabiga pidevalt tegelenud ei ole – need teadmised on vajalikud kõigile, kuuluvad inimeseks olemise juurde.

Võistlus toimub 6. mail Kuressaare gümnaasiumis, osalema ootame 4-liikmelisi võistkondi parematest 4.–12. klasside esmaabitundjatest, võistkondade arv kooliti ei ole piiratud.

Huvilised andku endast ruttu märku, teatades kooli nime, osalevate võistkondade arvu ja vanuseklass(id), esindajate/juhendajate nimed ja kontaktandmed. Registreerumise tähtaeg on 29. aprill. Registreerumine ja info: kaarin.peet@oesel.edu.ee , tel 45 56 575.

Kaarin Peet

Print Friendly, PDF & Email