Omavalitsusjuhid muretsevad metsateede olukorra pärast (10)

Läinud reedel tõstatati Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse koosolekul päevakorraväliselt küsimus meie metsateede kasutamise ja olukorra kohta.

Teema aktuaalsust tõestab ka, et paar päeva varem näidati “Aktuaalses kaameras” Saaremaa kohaliku korrespondendi Margus Mulla tehtud kaadreid mülgasteks muutunud metsateedest.

Pihtla vallavanem Jüri Saar pööras tähelepanu probleemile, et kaugemal elavad vallaelanikud pöörduvad vallamajja murega, et enam ei pääse kodust välja ega koju. Kui peaks aga juhtuma mõni õnnetus või on vaja arstiabi, siis tuleks saare sisemaale helikopteriga kohale lennata.

Enamik neist metsateedest on erateed või ka riigile kuuluvad, olenevalt metsa omandusest, sest tihti on metsad müüdud koos teega. Metsade ülestöötajaid ja ladustajaid see küsimus aga eriti ei häiri. Kui raieluba on olemas, siis on ülestöötajal aega teed korrastada sügiseni ja töö mahtu pole kirjas kusagil, sest enamasti pole tee taastamise lepinguid sõlmitud.

Nii on omavalitsused võimetud oma elanikke abistama – eelarves puudub selliste teede korrashoiutöödeks raha ning ka seadus ei näe ette vallale mittekuuluvate teede parandamist.

Näiteid tõid ka teised vallajuhid. Torgu metsade raieks anti raielubasid veel märtsi viimastel päevadel, kuigi oli teada, et kohe-kohe on vald metsateed sulgemas, nentis Torgu vallavanem Tiit Põld. Asjaomased riigiinstantsid väidavad, et nemad ei pea teede kasutusega tegelema, ütles oma kogemustest Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep.

Kärla vallavanem Villi Pihl tegi ettepaneku pöörduda riigi ametite poole, et raieluba ei väljastataks enne, kui metsa väljaveoteed ja ladustamisalad on kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud.

Ühise arvamusena jäi kõlama, et vallad püüavad – kuigi suurte kuludega – üksikute kaugemal elavate perede muret kuidagi leevendada. Samas ei hüvita keegi saarte loodusele tehtud kahjusid. 30–40 cm sügavused rattaroopad männiku veerel või mitmehektarilised raiutud ja koristamata jäetud raielangid jätavad meist mulje kui ühepäevaperemeestest, mitte kui hoitud ja säästlikult kasutatud loodusega saartest.

Erika Thalheim
SOL-i nõunik

Print Friendly, PDF & Email