Aita märgata ja tunnustada

Me õpime igal sammul, iga päev, kogu elu. Paljud inimesed on õppimise toel leidnud elus pidepunkti, millele raskel hetkel toetuda, ja julguse, mille toel kannapööre teha.

Nad on leidnud oma elus uued võimalused, uue mõtteviisi, võib-olla ka uue töö ja uued sõbrad. Nad on tihti ületanud raskusi. Need õppimise usku inimesed on siinsamas, meie keskel. Küllap olete nõus, et neid tuleb märgata ja tunnustada, sest sageli on nad ise tagasihoidlikud ega kipu oma saavutustega hooplema.

Saaremaa aasta õppija 2010, Rehe Pagar OÜ juhataja Glaudja Majorova on õppimisest rääkides öelnud järgmist: “Kaotasin töö, kui pagariettevõte likvideeriti. Ühel reedesel päeval olin tööturuametis järjekordsel vastuvõtul, kui tehti ettepanek minna kohe esmaspäeval ettevõtluskursustele. Sealt algas minu ettevõtjaks saamise tee.”

Aita sinagi leida inimesi, kelle õpijulgus on tunnustamist väärt! Kandidaadi võib tunnustamiseks esitada igaüks ja tunnustamist väärib igasugune õppimine, ka väljaspool formaalharidussüsteemi.

Selleks, et 7.–14. oktoobrini juba 14. korda toimuval täiskasvanud õppija nädalal oleks taas võimalik tublide inimeste saavutuste üle rõõmu tunda, tuleb tegutseda juba nüüd. Täiskasvanud õppija nädala raames jagame tunnustust traditsiooniliselt neljas kategoorias:
• aasta õppija,
• aasta koolitaja,
• aasta koolitussõbralikum organisatsioon,
• aasta koolitussõbralikum omavalitsus.

Esitamise vormid ja reglemendi leiad aadressilt www.andras.ee/tunnustamine ja esitamiseks on aega 15. juunini. Täidetud vormi võid saata ka Saaremaa täiskasvanud õppija nädala koordinaatorile, kelleks on Meelis Kaubi (meelis@saare.ee ).
Märkame ja tunnustame üksteist!

Külliki Steinberg
Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras projektijuht

 

KOMMENTAAR
Meelis Kaubi
Saaremaa täiskasvanud õppija nädala koordinaator
13 aasta kohta, mil täiskasvanud õppija nädalat on tähistatud, võib öelda, et erilised on kindlasti kõik, keda on esitatud ja keda tunnustatud, kuid näiteks Valjala vald on ka üleriigiliselt tulnud aasta tegijaks.

Need inimesed, keda on aasta õppija nädala raames esitatud (ja seda on tehtud ju teiste poolt), on oma tegevusega, mis puudutab koolitust ja õppimist ja selleks tingimuste loomist, silma jäänud ja nad kõik on tublid tegijad. Eelmisest aastast tuleb kindlasti meelde aasta õppija, kelleks oli Rehe Pagar OÜ juhataja Glaudja Majorova – inimene, kes tänu õppimisele sai oma firma luua ja teistelegi tööd anda. See on väga otsene tulemus, mis õppimisega kaasneb.

Need, kes nagunii õppimise juures on, jäävad teinekord tahaplaanile, sest õpetamine ongi nende põhitöö ja sellega kaasneb teistpidi ka õppimine. Aga kindlasti võib öelda, et kui neid on märgatud, siis on nad ikka võrreldes teiste haridusinimeste või õpetajatega ka silma paistnud. Mis teeb aga ühest vallast koolitussõbraliku omavalitsuse? Kohalik omavalitsus või vald on siis silmapaistev, kui on teinud koostööd väga erinevate partneritega.

Eelkõige on oluline see, et kohapeal luuakse oma valla elanikele tingimused, et õpikeskkond oleks selline, kus oleks võimalik õppimist läbi viia, ning lisaks aitab omavalitsus tihtilugu kaasa sellega, et organiseerib lektorid kohale – on selline initsiaator. See on kohaliku omavalitsuse kõige olulisem roll luua oma kodanikele soodsad tingimused.

Organisatsioonil on see roll, et soodustada oma liikmete õppimist ja enesetäiendamist. Tihtilugu paljud ehk ei teadvusta, et kui keegi tahab minna kuskile kursustele või õppima, on oluline, et oma töötajate õppimist ja enesetäiendamist soodustataks ja täidetaks ka neid õigusakte, mis on täiskasvanud õppijate kohta olemas.

Peab märkima, et saarlased ei ole väga usinad teiste märkajad olnud, kuigi aastate jooksul on neid kandidaate ikka esitatud. Tihtilugu tuleb neid ikka ka tagant torkida, meelde tuletada ja informatsiooni jagada.

Print Friendly, PDF & Email