Kaido Kaasik allkirjastas Brüsselis Saarte pakti (5)

Kaido Kaasik allkirjastas Brüsselis Saarte pakti

KÄSI ALLA: 12. aprillil toimus Brüsselis Regioonide Komitee peahoones Saarte pakti konverents ja pidulik allakirjutamine. Fotol paremal Kaido Kaasik.
Foto: Erakogu

Saaremaa omavalitsuste liit otsustas 20. jaanuaril toimunud juhatuse koosolekul ühineda koos 40 Euroopa saarega Saarte paktiga, mille eesmärk on vähendada 2020. aastaks CO2 emissiooni 20%.

Euroopa Liidu kliimameetmete “Energia muutuvas maailmas” ambitsioonikat eesmärki tahetakse saavutada läbi 20% tõusu energiaefektiivsuses ja taastuvenergiaallikate kasutamise 20% kasvu kaudu kogu energia tootmises. Töötatakse välja saarte säästva energia tegevusplaan (ISEAP), arendatakse metoodikaid ja vahendeid ISEAP-i arengute jälgimiseks ja CO2 emissioonide vähendamiseks.

Eesmärk on ka pakkuda välja rahastamiskõlblikke projekte ning finantsvahendeid ja -mehhanisme, mida investorid saavad kasutada projektide elluviimiseks. Tegevuskava koostamiseks ja projekti tegevuskulude üldiseks katmiseks on Euroopa Komisjoni energia peadirektoraat eraldanud ca 3,6 miljonit eurot.

Projekt kestab 30 kuud ja selles on 8 tööpaketti, millest Saaremaa osaleb viies. Projekt on avatud kõikidele saartele Euroopas. Saarte pakti allakirjutamisel teisipäeval osales Saaremaalt omavalitsuste liidu esimees Kaido Kaasik, kes on ka Regioonide Komitee põhiliige ja osaleb aktiivselt loodusvarade komisjoni töös.

Oma sõnavõtus rõhutas Kaasik vajadust teha senisest viljakamat koostööd taastuvenergiaallikate kasutuselevõtmises saarelistes piirkondades, mis on oma geograafilise asukoha tõttu mandri energiast enim sõltuvad. Energeetilisele sõltumatusele peab kaasa aitama kohalike taastuvate ressursside järjest aktiivsem kasutusele võtmine, kahjustamata sealjuures looduskeskkonda.

Erika Thalheim
Saaremaa omavalitsuste liidu nõunik

Print Friendly, PDF & Email