Tulumaksulaekumine pöördus tõusuteele

Tulumaksulaekumine pöördus tõusuteele

 

Maksulaekumise kasvutempo on Saare maakonnas siiski aeglasem kui Eestis tervikuna

Maksu- ja tolliameti statistika andmetel kasvas Saare maakonnas käesoleva aasta esimeses kvartalis üksikisiku tulumaksu laekumine möödunud aastaga võrreldes 2,5 protsenti.

See tähendab, et tänavu laekus esimese kolme kuu jooksul omavalitsuste eelarvesse ligi 89,8 tuhat eurot (u 1,4 mln krooni) enam kui mullu samal ajal. Samas tuleb aga kohe tõdeda, et maksulaekumise kasvutempo on Saare maakonnas tunduvalt aeglasem kui Eestis tervikuna: riigis tervikuna kasvas tulumaksu laekumine keskmiselt 4,3 protsenti.

Kolme kuu andmed näitavad, et Saare maakonna pea kõigis omavalitsustes laekus tänavu üksikisiku tulumaksu enam kui mullu samal perioodil. Väike tagasiminek möödunud aastaga võrreldes oli vaid kahes omavalitsuses: Kuressaare linnas (–13 161 € ehk –0,8%) ja Ruhnu vallas (–9 € ehk –0,06%).

Üksikisiku tulumaksu laekumise juurdekasv oli kõige suurem Torgus ja Kihelkonnal, vastavalt siis 15,6 ja 12 protsenti (vt joonis 1). Selle aasta esimeses kvartalis on maksulaekumine veel olnud hea ka Kärla, Kaarma, Lümanda ja Muhu vallas.

Eelarvetega võrreldes on maksulaekumine hea

Kui võrrelda üksikisiku tulumaksu laekumist omavalitsuste praegu kehtivate eelarvetega (vt joonis 2), siis võib nentida, et üldjoontes ollakse graafikus. Teoreetiliselt peaks eelarvesse kavandatud maksukogusest olema aasta esimeses kvartalis laekunud umbes 25 protsenti. Praeguse seisuga on tulumaksu alla selle näitaja laekunud vaid viies Saare maakonna omavalitsuses: Ruhnu, Pöide, Mustjala ja Muhu vallas ning Kuressaare linnas.

Samas võib lugejale kohe meelde tuletada, et kuud ei ole maksulaekumise osas võrdsed – oleme ikkagi turismipiirkond ja reeglina on maksulaekumine just suvekuudel keskmisest kõrgem. Seepärast võib eeldada, et eelolevatel kuudel see väike mahajäämus kaob.

Tagasi 2007. a tasemel

Käesoleva aasta esimeses kvartalis laekus Saare maakonnas tervikuna üksikisiku tulumaksu ligi 57,3 mln krooni (u 3,66 mln eurot). See näitaja on võrreldav 2007. aasta esimese kvartaliga, kui esimeses kvartalis laekus meie maakonnas tulumaksu ligi 56,2 mln krooni (u 3,59 mln eurot).

Rekordaastaks üksikisiku tulumaksu laekumise osas oli 2008, mil Saare maakonna omavalitsuste kassasse lisandus esimese kolme kuu jooksul ligi 69 mln krooni ehk u 4,41 mln eurot (vt joonis 3).

Print Friendly, PDF & Email