Vastukaja: Täpsustuseks EÜ toiduabi loole (1)

Minu 2. aprillil Saarte Hääles avaldatud loosse “Toiduabi olgu ikka MTÜ-de jagada” on toimetamise käigus kirja saanud mõned eksitavad vead.

Kõigepealt EL või EÜ? Leian, et Euroopa Liidu õiguslikust staatusest tulenevalt peaks olema EÜ. Nii et ikka EÜ toiduabi ja EÜ-s kõige enam puudustkannatavate isikute toetusprogramm, mitte aga “EL toiduabi” ja “EL toiduprogramm”.

Välja oli ka jäänud mõte, et toiduabi anti huupi kõigile, kes küsima tulid ning juriidilistele isikutele, nagu päevakeskus, puuetega inimeste kodu, sotsiaalmaja jt. Samas jäeti puuetega inimesed, kes olid ületanud tööea, so läinud vanaduspensionile, toiduabist ilma. Samas oli aga seadusevastaselt ühest kalendriaastast teise (isegi järgmise aasta lõppu ulatuvalt) EÜ tasuta toiduabi varud Ringtee tn garaažides.

Kokkuvõttes tuleb ju sotsiaalosakonna tööd hinnata eelloetletud toimingute kogumis, kust paistab välja ühtede diskrimineerimine ja teiste lubamatul viisil poputamine EÜ toiduabi vale käitlemise tulemusena.

Kaljo Vinn

Print Friendly, PDF & Email