Üleskutse: Natsismiohvrite ühingu taastamisest Saaremaal (2)

Saaremaa regiooni natsismiohvritega seni aktiivselt tegelenud inimeste tervisliku seisundi tõttu on seltsi tegevus viimastel aastatel seiskunud.

Samas on sõrulased aktiivselt kaasa löönud Tallinnas elavate saatusekaaslaste poolt Sõrves korraldatud mälestuskogunemistel ja kohtumistel. Seetõttu tegi Eesti natsismiohvrite ühing ettepaneku taastada ka Saaremaa piirkonnas natsismiohvrite seltsi tegevus.

Selleks palume kunagiste represseeritute või nende järglaste ettepanekuid ja arvamusi seltsi taastamise küsimuses hiljemalt 10. aprilliks telefonidel 45 70 518 (Saima Namm), 45 54 873 (Helje Jõgi) või 45 56 132, 52 31 626 (Hilja Kitt).

Algatustoimkond

Print Friendly, PDF & Email