Õiguskantsler jättis kahe tule vahel oleva Kihelkonna abita (täiendatud) (21)

Õiguskantsler jättis kahe tule vahel oleva Kihelkonna abita (täiendatud)

ARENDAJA: Kõruse projekti veab Üllar Õun.
Foto: Raul Vinni

Osaliselt Natura alale plaanitava hiiglasliku arenduse küsimuses juriidilisse lõksu jäänud Kihelkonna vallavalitsus ei saanud sisulist abi ka õiguskantsler Indrek Tederilt.

“Õigusalane nõustamine, õigusabi andmine ja õigusliku hinnangu andmine mingitele asjaoludele väljaspool oma ametiülesandeid ei kuulu õiguskantsleri pädevusse,” teatas Indrek Tederi kantselei Kihelkonna vallavanemale Raimu Aardamile.

Aardam pöördus märtsi keskel Indrek Tederi poole Kõruse küla Joeli, Uue-Silje, Sinilille ja Lagle kinnistu detailplaneeringu küsimuses. Nimelt on Kihelkonna vald jäänud AS-i Pöyry Entec poolt juba 2008. aastal koostatud planeeringu osas kahe tule vahele, sest arendajat esindav juriidiline raskekahurivägi Glikman & Partnerite näol väidab vallale ühte, kõik riigiametnikud aga risti vastupidist.

8-korruseline hotell

Vald eeldab planeeringu teostumisel osaliselt Natura alale jäävatel kinnistutel olulist keskkonnamõju – plaanitakse ju sinna täismõõtmetes golfiväljakut, tenniseväljakuid koos juurdekuuluvate hoonetega ja koguni 8-korruselist spaahotelli. Seepärast algatas vald planeeringuga seoses keskkonnamõju strateegilise hindamise, kuid arendaja esitas planeeringu vallavolikogule vastuvõtmiseks ilma KSH aruandeta.

See asjaolu on tekitanud planeeringu menetlemisel tõsise tõrke, sest Raimu Aardami sõnul on nii maavalitsus, keskkonnaamet, siseministeerium kui ka SA Keskkonnaõiguse Keskus öelnud, et ilma aruandeta ei saa volikogu planeeringut vastu võtta. Sama on kinnitanud Saarte Häälele eelmine keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, kes avaldas, et aruanne ei oleks arendajale soodne ja seepärast soovitaksegi sellest mööda minna.

Projekti veab eraisikuna pankrotistunud Üllar Õun ettevõttega Suviste Põllumajandussaadused ning vallaga vägikaika vedamiseks on palgatud AB Glikman & Partnerid. Advokaadibüroo juriidilises hinnangus öeldakse, et KSH aruannet ei pea esitama enne detailplaneeringu vastuvõtmist ja et Kihelkonna volikogu viivitus detailplaneeringu vastuvõtmisel on õigusvastane.

“Kuna seadus ei näe ette kohustust, et KSH aruanne tuleb esitada vallale planeeringu vastuvõtmise ajaks, siis puudub vallal ka õigus seostada planeeringu [vastu]võtmist KSH aruande olemasolu ja esitamisega,” väidab vandeadvokaat Leon Glikman.

Ta mainib oma 10-leheküljelises kirjas ära ka selle, et projekti edasine n-ö pidurdamine võib vallale maksma minna miljoneid kroone, kui arendaja otsustab esitada kahjunõuded. Glikman soovitab, et kui volikogu peab KSH aruannet vajalikuks, peab ta selle ise tellima.

SA Keskkonnaõiguse Keskus jurist Elina Saunanen viitas aga, et “Kihelkonna vald ei või kujunenud olukorras detailplaneeringut vastu võtta, kuna puudub heakskiidetud KSH aruanne ja keskkonnaameti kooskõlastus planeeringule”.

Kihelkonna volikogu on seni planeeringut arutanud neljal istungil. Saarte Häälega suhelnud volinikud on viidanud, et planeeringu menetlusel on tunda olnud tõsist survet. Et väikese valla volikogus on igal häälel kaal, pole arendajat esindavad juristid jätnud kasutamata ka võimalusi volinikke mõjutada.

Nii seisab Leon Glikmani kirjas, et Kihelkonna vallavolinik Tiina Ojala ei tohiks detailplaneeringu üle otsustamisel kaasa rääkida, sest tema elukaaslane on “õigusliku aluseta kasutanud põllumajanduslikul otstarbel Joeli ja Uue-Silje kinnistut ja taotlenud nende kinnistutega seonduvalt PRIA kaudu aastatel 2004–2010 erinevaid toetusi”.

“Seega on Tiina Ojala huvides Joeli ja Uue-Silje kinnistutel ehitustegevust mitte teostada, et tema ja tema elukaaslane saaksid nendega seonduvalt isiklikku kasu,” viitab Glikman seadusele, mille kohaselt ei tohi volikogu liige osa võtta üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes on tal vastavalt korruptsioonivastasele seadusele huvide konflikt.

Volikogu opositsiooni esindaja, kes ei soovinud oma nime lehes avaldada, väitis Saarte Häälele, et planeeringu menetlusel on tunda olnud tõsist survet mitte üksnes arendaja poolt, vaid ka vallavanema ja osade koalitsiooni kuuluvate volikogu liikmete poolt.

Raimu Aardam ütles Saarte Häälele, et otsustaja on volikogu, kuid tema hinnangul ei saa volikogu detailplaneeringut praegu pakutud poolikus variandis, ilma mõju hinnangu aruandeta vastu võtta.

KÕRUSE ARENDUS
* Umbes 270 ha suurusele maa-alale plaanitakse ehitada spaa, hotell, puhkeala keskus, 18-rajaline golfiväljak, tenniseväljakud koos golfiklubi peahoone ja majutushoonega. Lisaks tahetakse ehitada väljarenditavaid puhkemaju või elamuid.
* Puhkekompleksi valmides tekib Kihelkonna valda ca 121 aastaringset töökohta ja ligi 27 hooajalist töökohta.
* Väidetavalt on projekti taga Eestis elav leedulasest miljonär Pranas Mickevicius, kes on Üllar Õuna sõnul tema suurim võlausaldaja.

vt AB Glikman&Partnerid ja SA Keskkonnaõiguse Keskus juriidilisi hinnanguid Kõruse juhtumile.

 

Print Friendly, PDF & Email