Motoringraja vastased lasid detsibellidel kõnelda (38)

Motoringraja vastased lasid detsibellidel kõnelda

MÜRA SAATEL: Et saalisolijatele ja linnaametnikele demonstreerida, kuidas kõlab lubatud müratase tegelikult, käivitas Valguse tänava elanik Priit Riim (paremal) Andres Tamme sõnavõtu ajaks arvutilt motomürina. Laua taga istuvad ametnikud Rita Tamm ja Kadri Randoja.
Foto: Egon Ligi

Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu avalikul arutelul lasid Roomassaare motoraja vastased detsibellidel kõlada ja kuigi lindilt lastud mürin jäi igati lubatud müra piiridesse, oli sellest üle rääkida päris raske.

“Ma tahan oma jutu taustaks panna motomürinat,” ütles Kuressaare Tuule tänava elanikke esindav vandeadvokaat Andres Tamm, selgitades, et just selline on normi piiridesse jääv müra, mida inimene peab taluma.

Linnaarhitekt Hannes Koppeli sõnul tegid noorte huvikool, Kuressaare ametikool, MTÜ Saaremaa Motoklubi ja EMF Supermoto komisjon ühis-avaldusena ettepaneku Roomassaare poolsaarel endise lennuraja pikenduse osas maa juhtotstarbe muutmiseks ettevõtlusalast puhkeotstarbeliseks alaks ja motostaadioni rajamiseks.

Selle koosseisu kuuluvad libedakoolituse rada, õppesõidu harjutusplats, õppekeskus huvikooli jaoks, ringrada kardi ja supermoto jaoks ning krossirada. Koppeli sõnul nõustuti ettepanekuga maakasutuse juhtfunktsiooni muutmise osas. Kuna võidusõidurada on aga seaduse mõistes olulise ruumilise mõjuga objekt, tuleb konkreetse tegevuskava osas algatada eraldi planeerimismenetlus, mille puhul analüüsitakse asukoha alternatiive ja mõju ümbritsevale.

”Me ei tahaks, et sinna see motorada tuleb,” sõnas Andres Tamm, taustaks motomürin, lisades, et kuigi kaalutakse motoraja rajamist mujale, ei välistata siiski selle Roomassaarde rajamist. Tamme sõnul on seal elamurajoon ja ülejäänud rajatised tuleks sealt kõik minema viia. Ta nentis, et muidugi ei saa viia ära puhastusseadmeid ja lennujaama, kuid tootmishooneid küll.

”Kelluka tänava elanikel ja Marientali elamurajooni elanikel on kogemus olemas selle motoüritusega,” rääkis Uno Metsmaa, kelle sõnul ühinevad ka Kelluka tänava elanikud Andres Tamme arvamusega. Metsmaa tegi ettepaneku linna-ametnikel kuulama tulla, milline müra siis on, kui lennurajal motoüritus toimub.

”Detsibellid ja numbrid, mis on lubatud, on üks asi, aga see, mis tegelikult toimub, on teine,” selgitas Metsmaa, kelle sõnul on elanikud sinna piirkonda kolides lennujaama ja lennukite müraga arvestanud, kuid motorajaga mitte. ”Omal ajal, kui tulin sinna piirkonda elama, siis meid meelitati, et sinna tuleb golfiväljak ja nüüd on see siis hoopis motoraja äärne…” imestas sõna võtnud Maie Pihelpuu, kelle sõnul tuleks Kuressaare linna ametnikud koolitusele saata, sest üks käsi ei tea, mis teine teeb. Pihelpuu sõnul paneb ju imestama, kui ala muudetakse puhkealaks ja siis rajatakse sinna kummipurustustehas ja planeeritakse motorada.

Kuressaare linna maanõunik Ruth Kalamees toetab elanike algatust ja palub mitte laiendada Roomassaares tootmispiirkonda ja praegu kehtivas üldplaneeringus puhkeala. ”Lubasime ju kõikide otsuste vastuvõtmisel arvestada, et oleme ja jääme terviselinnaks,” sõnas Kalamees ning soovitas motoraja laiendada hoopis Upale. Tema ettepanek teenis saalitäie rahva aplausi.

”Kui võtta see müra ära ja jätta ainult funktsioon, et tekiks motospordikompleks Kuressaare piirkonda, siis see idee on ju iseenesest hea,” selgitas linnaarhitekt Koppel, lisades, et praegu on natukene liiga vähe infot, et otsustada, kas välistada see koht sajaprotsendiliselt või teatud tingimustel seda ala siiski vaidlusalusel eesmärgil arendada.

Print Friendly, PDF & Email