Lugeja küsib

Kas tööandja saab mulle teha hoiatuse, kui ta pole minu käest seletuskirja võtnud? Töötan koristusfirmas, sain hoiatuse lohaka töö eest, mis tehti otsese ülemuse kaebuse põhjal, kellega mul tekkis isiklik konflikt.

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:
Töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisel töötajapoolsete rikkumise tõttu on oluline kindlaks teha, kas töötajat on eelnevalt hoiatatud töölepingu võimalikust ülesütlemisest. Hoiatus kujutab endast tööandjapoolset tähelepanu juhtimist puudustele töötaja töös või käitumises ning teadaandmist võimalikest tagajärgedest, kui töötaja ei paranda oma käitumist või töösse suhtumist.

Seega omavad töötajale varem tehtud hoiatused tähtsust siis, kui järgneb tööandja poolt töölepingu ülesütlemine töötajast tuleneval põhjusel. Töölepingu ülesütlemise seaduslikkuse hindamisel lähtub töövaidlusorgan tehtud hoiatuste sisust ja nende tagajärgedest ning töötaja selgitustest hoiatuste saamisel.

Seega soovitan hoiatuse saamisel esitada tööandjale kohe oma vastuväited kas suuliselt või kirjalikult, soovitatavalt siiski kirjalikult, et hilisema vaidluse tekkimisel oleks võimalik neid tõendada.

Print Friendly, PDF & Email