Lõmala lahte tahetakse rajada vikerforellikasvandus (13)

Lõmala lahte tahetakse rajada vikerforellikasvandus

 

OÜ Aspect taotleb vee erikasutusluba, et hakata Lõmala lahes kaldast umbes poole kilomeetri kaugusel sumpades vikerforelli kasvatama.

OÜ Aspect juhatuse liige Erki Orav ütles Saarte Häälele, et kalakasvanduse plaanitud aastatoodang on 100 tonni ja kasvandus hakkab tööle ilmselt järgmisel aastal. Rajatava kalakasvanduse sumpade kubatuur on maksimaalselt 8000 m3 ja kavandatud toodangu saamiseks kulub aastas sööta kuni 150 tonni.

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna spetsialist Heidi Käär ütles, et Eestis praegu ühtegi sumplakasvandust ei ole, küll on aga esitatud ka taotlus sumplakasvanduse rajamiseks Põhjarannikule. Sump on võrkseintega, põhjast ja veepinnalt toestatud kalakasvatusrajatis, mis asub avatuna veekogus.

Print Friendly, PDF & Email