Saaremaa Ökoküla tahab Vilsandil hooneid rentida

AS Saaremaa Ökoküla soovib RMK-lt rentida kaht endise piirivalvekordoni hoonet Vilsandi saarel.

Lambakasvatuse ning poollooduslike koosluste hooldamise ja taastamisega tegelev ettevõte plaanib kunagist ohvitseride maja kasutada lambakarjuste ja hooldustööde tegijate majutamiseks ning garaaži seadmete ja tuletõrjevahendite hoidmiseks.

Väikesaare tingimused on põllumajandusliku tegevuse jaoks keerulisemad kui mujal. Seal puuduvad tootmishooned ja saare keskkonna tundlikkuse tõttu neid sinna ilmselt ka ei ehitata. Seega tuleb nii loomad, osa tehnikat kui ka töötajad sinna viia ja sealt tuua hooajaliselt ning kulud logistikale on väga suured.

Arvestades ettevõtte senist tulemuslikku tegevust ja ilmset vajadust nii töötajate majutusruumide kui ka väiksemate masinate hoidmise ruumide järele, toetab AS-i Saaremaa Ökoküla hoonete rentimise soovi ka keskkonnaamet. Hoonete rentimine aitaks keskkonnaameti hinnangul kindlustada saare loodusväärtuste taastamist ja oleks soodne ka saare kogukonnale, sest Saaremaa Ökoküla on abistanud omavalitsust näiteks Vilsandi külatee remondil ja teistes saarel vajalikes üldkasulikes tegevustes.

Rannaniitude ja loopealsete säilitamine majandatavatena ja soodsas seisundis on Vilsandi rahvuspargi tähtsamaid kaitseeesmärke. Vilsandi loopealsete ja rannaniitude seisund oli kriitiliselt halvenenud, kui Saaremaa Ökoküla 2007. aastal alustas Vilsandi saarel ja ümbritsevatel laidudel poollooduslike koosluste taastamist ja hooldamist.

Print Friendly, PDF & Email