Ümbrikupalka maksti paarkümmend tuhat eurot (5)

Ümbrikupalka maksti paarkümmend tuhat eurot

EI TASU ÄRA: Ümbrikupalga maksmise eest võib maksu- ja tolliamet määrata krõbeda trahvisumma.
Foto: Egon Ligi

Läinud aastal laekus maksu- ja tolliametile Saare maakonna ettevõtetes ümbrikupalga maksmise kohta 16 vihjet.

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juhi Anne Osveti sõnul viidi ümbrikupalgajuhtumi kontrollimisi maakonnas läbi ühtekokku kümme, millest rikkumised tuvastati 70 protsendil juhtudest ning seda 25 249 euro ehk 395 061 krooni ulatuses. Lisaks viis maksuhaldur Saare maakonnas läbi üheksa vaatlust, mille käigus kontrolliti ettevõtte tegevuskoha majandustegevust.

“Kontrollimise läbiviimisel tehti vaatlused äriühingute tegevuskohtades, tuvastamaks, kas äriühingus tööl olevad inimesed on maksuhaldurile esitatavates maksudeklaratsioonides kajastatud ning kas ja kuidas on korraldatud üldine arvepidamine,” selgitas Osvet. Vaatluste eesmärk oli tema sõnul mõjutada maksukohuslaste maksukuulekust tulevikus.

Anne Osvet möönis, et maakondlikult neil võrdlusandmeid aastate lõikes kahjuks ei ole, kuid üle Eesti sai 2008. aastal Eesti konjunktuuriinstituudi andmeil ümbrikupalka keskmiselt 12 protsenti töötajatest (6% regulaarselt ja 6% vahetevahel), 2009. aastal sai ümbrikupalka keskmiselt 9 protsenti inimestest 5% regulaarselt ja 4% vahetevahel).

Osvet nentis, et majanduslangus suurendab paratamatult maksudest hoidumise riski, sealhulgas kasvab surve maksta ümbrikupalka. “Siiski on valdav osa maksumaksjatest ausad ja täidavad oma kohustusi korrektselt,” nentis ta. Seda näitab tema sõnul ilmekalt ka maksu- ja tolliameti riskianalüüs, et hoolimata majandussurutisest ei ole ümbrikupalga maksmine suurenenud.

Trahvid on krõbedad

Üleriigilises arvestuses lõpetas maksuhaldur seitsme kuuga 303 ümbrikupalgajuhtumi kontrollimise, mille tulemusel esitati parandusdeklaratsioone ja määrati täiendavaid makse 31,8 miljonit krooni. Lõpetatud ümbrikupalgajuhtumite kontrollimisel tuvastati rikkumisi keskmiselt 75 protsendil juhtudest. Vihjeid ümbrikupalga maksmise kohta on ametile laekunud 579.

Suvekuudel on maksuhalduri suurema tähelepanu all majutusteenuseid pakkuvad ettevõtted, väliterrassid ja -kohvikud ning meelelahutusüritused. Ameti praktika näitab, et valdavalt sularahas arveldamisega tegevusvaldkondades on riskid oluliselt kõrgemad. Peamised rikkumised on just käibe varjamine ja ümbrikupalga maksmine.

Juriidilist isikut saab ümbrikupalga maksmise eest karistada rahatrahviga kuni ligi 13 000 eurot ehk 200 000 krooni ja füüsilist isikut trahviga kuni 1150 eurot ehk 18 000 krooni. Vihjeid ümbrikupalga maksmise kohta ootab maksu- ja tolliamet e-posti aadressil vihje@emta.ee või telefonil 80 04 444.

Print Friendly, PDF & Email