Lugeja küsib

Mida teha siis, kui tööandja maksab palka ainult sularahas ja keeldub teistmoodi maksmast? Kusagile ära minna ka ei ole ja palk on suhteliselt hea. Imelik on iga kuu sularahapakiga pangas käia ja raha arvele panna.

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:
Töölepinguseaduse paragrahv 33 sätestab töötasu maksmise aja, koha ja viisi. TLS-i § 33 lõike 4 kohaselt tuleb töötasu kanda töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Seega, kui töölepingu sõlmimisel ei lepita kokku töötasu maksmist sularahas, tuleb tööandjal kanda töötasu töötaja määratud pangakontole.
Kui tööandja siiski ühepoolselt otsustab maksta töötasu sularahas, tuleks töötajal esmalt pöörduda nõudega töövaidluskomisjoni või kohtusse, kus lahendatakse töötaja ja tööandja vahel töösuhetest tekkinud lahkarvamusi, mida poolte kokkuleppel lahendada ei suudeta.

Teiseks on töötajal mõjuva põhjuse esinemisel õigus tööleping erakorraliselt üles öelda TLS-i § 91 lõike 2 alusel ja saada tööandjalt hüvitisena kolme kuu keskmine töötasu. Mõjuvaks põhjuseks siinkohal võiks näiteks olla sularaha panka viimisega kaasnev turvalisusrisk ja lisakulutused transpordile, kui pangakontor asub kaugel.

Print Friendly, PDF & Email