Ajakaja: Õhus on kevadet (1)

Kuigi lumi veel trotslikult maapinnal lösutab, on õhk iga päevaga enam valmis flirtima kevadega. Looduse loomulik ringkäik annab endast märku. Vana ja oma aja ära elanu peaks taipama lahkuda.

See pole üksi looduses nii, ka inimeste loodud ühiskonnas on omad ringkäigud ja mingil hetkel tekib olukord, et vanal on aeg lahkuda, on aeg teha ruumi uuele ja värskele. Ometi seda viimast inimesed oma loodud kooslustes pelgavad kõige rohkem. Seda, mis looduses toimub, seda armastatakse ja oodatakse, aga samasugust värskenemist ja uuenemist oma igapäevastes tegemistes millegipärast peljatakse.

Olen sageli mõelnud, et miks siis nii. Kas kardetakse seda uue asjaga kaasa tulevat teadmatust või ollakse iseendas ebakindlad? Või on see lihtsalt mugavus, et ei viitsita jälle millegi uuega vaeva nägema hakata? Või on see meie ajaloost verre jäänud stagnatsioon ja hirm muutuste ees sellest aspektist, et muutused võivad olla liiga kardinaalsed ja ettearvamatute tulemustega?

Igatahes on sel kevadel muutusteks igati sobilik aeg. Riigikogu muutub, mis toob ahelana kaasa mitmeid teisi muutusi. Mõistlik oleks siis ju asju juba hoopis laiemas plaanis vaadata ning teadlikult ja mõtestatult neid muutusi kavandada ja ellu viia. Harrastada innovatiivsust oma mõtetes ja tegemistes ning realiseerida tahet asju paremaks ja tõhusamaks muuta. Kui nagunii on muutused õhus ja kevad ka looduse poolt seda muutumise asja soosib…

Ma arvan, et eesti inimene on olnud tubli ja kannatlik oma elu-olu üles ehitamisel ja sättimisel ses uut tüüpi ühiskonnas, kus me praegu oleme. Aga sellest, mis tehtud, on vähe kasu, kui seda edasi ei arenda. Ja just nimelt teadlikult ja planeeritult. Sihipäraselt ja pikemalt ettepoole vaadates.

Tegelikult on paljugi kinni meie mõtteviisis. Niikaua kui me muutusi tõlgendame kriitikana olemasolevale, niikaua oleme ummikus, sest kes see ikka siis ennast kritiseerida tahab. Aga suhtuks asja sedasi, et tehtud on palju ja hästi, kuid muutumistele avanedes saame veelgi paremaks. Ja eksimist ei tasu karta, sest eksimised on head – nad näitavad meile kätte lahendused, mis ei tööta. Kevadet südamesse ja julgust olla uuem!

Print Friendly, PDF & Email