Linna turuhoonesse hakatakse rajama lambateabekeskust

Linna turuhoonesse hakatakse rajama lambateabekeskust

LAMMAS AU SISSE: Projekti “Tunne lammast” koordinaatorid Karen Allas ja Tuuli Kotka (paremal) tahavad lambakasvatuse senisest tulusamaks muuta.
Foto: Aare Laine

MTÜ Saaremaa Vill alustab rahvusvahelise projekti “Knowsheep” vahenditega Kuressaare turuhoone teisele korrusele lambateabekeskuse rajamist.

MTÜ Saaremaa Vill projektikoordinaator Tuuli Kotka ütles Saarte Häälele, et keskuse eesmärk on arendada inimeste koostööd ja teavitada inimesi suurest rikkusest, mis lamba näol Saaremaal eksisteerib. “Et lambapidamine ja villatöötlemine ära ei kaoks ja lambaliha söömine tõuseks au sisse,” selgitas Kotka.

Saaremaal karjatatakse küll kõige enam lambaid Eestis, kuid sektori tulukus on üsna madal ja nii mõnigi peab lambaid vaid toetuste pärast. Seetõttu on teabekeskuse ülesanne ärgitada asjaosalisi koostööle, tutvustada erinevaid võimalusi lamba väärindamiseks ja pakkuda sellekohast infot ka laiast maailmast.

Teabekeskusest saab kokkusaamiskoht kõigile valdkonna huvilistele: lambakasvatajatele, käsitöölistele ja turistidele, kel on võimalik saada teavet olemasolevate tegijate, toodete ja teenuste kohta. Oluliseks väljundiks lambakasvatuse tulukuse tõstmisel kujuneb Salme valda rajatav villavabrik, millele lisandub Leader-meetmest rahastuse saanud tootearendusprojekt. “Et lambapidaja saaks rohkem teenida, ja kui ta ise ei suuda kõike teha, siis on vaja ta kokku viia töötlejate või käsitöölistega,” rääkis Tuuli Kotka.

Teavituskeskuse töökorda seadmiseks tuleb turuhoone teine korrus osaliselt ümber ehitada ning rajada sinna kontor, seminariruum ja näitusesaal. Samuti kogutakse teemakohast kirjandust ja filmimaterjale, käsitööesemeid näituseruumi ja materjale praktilisteks töötubadeks. Keskuse ruumid on seminaride ja koosolekute läbiviimiseks valmis juuniks. Ametlikult avatakse keskus sügisel 2011 villateemalise näitusega.

Kesk-Läänemere Interreg IV A programmi rahastatud projekt “Knowsheep” (“Tunne lammast”) on mõeldud Läänemere saarestiku olukorra kirjeldamiseks ja tutvustamiseks. Projekti eesmärk on arendada lambatoodete kasutamist ja lambakasvatust, mis on tähtis maastiku hooldamisel, liigirohkuse säilimiseks, villa ja liha tootmiseks ning kultuuripärandi säilitamiseks. Projekt kaardistab Läänemere saarestiku probleemid ja töötab välja strateegia, samuti hinnatakse lammaste tervist, toitumist, pidamistingimusi, villa kvaliteeti ja lambapidamise mõju taimestiku liigirohkusele ranna- ja puiskarjamaadel.

Projekti juhtpartner on Eesti maaviljeluse instituut ning partnerid on Eestist MTÜ Saaremaa Vill, MTÜ Hiiu Veis ja Lammas, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut ja Soomest HAMK (University of Applied Siences), Turu ülikool, MTT Agrifood Rea-search Finland ja Västabolandi linn. Projekti kogumaksumus on 1,175 miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email