Mustjala vallamaja tulekahju põhjustanu jääbki karistuseta (64)

Mustjala vallamaja tulekahju põhjustanu jääbki karistuseta

ANNA ARU!: Volinikud Toivo Lõhmus (paremal) ja Heimar Põld vallavanem Kalle Kolterilt volikogus aru pärimas.
Foto: Raul Vinni

Mustjala vallamajas tulekahju põhjustanud inimene jääbki tõenäoliselt karistuseta, sest ligi kahe aasta jooksul on seadused nii muutunud, et isegi kui pahategija tuvastatakse, pole enam võimalik teda vastutusele võtta.

Pea kaks aastat tagasi, 8. mail 2009 teatati häirekeskusele tulekahjust Mustjala alevis – vallamaja teisel korrusel põlesid tugitool, kolm tavalist tooli ja neli ruutmeetrit vaheseina. Ametliku info kohaselt sai tuld kustutama ja mööblit päästma läinud inimene, vallaametnik Ilmar Pungar kätele põletushaavu ja vajas arstiabi.

Kuna põles vallamaja, tekitas sündmus avalikku huvi ning 13. mai Oma Saares kinnitas vallavanem Kalle Kolter, et moodustatakse ka vallavalitsuse komisjon õnnetuse uurimiseks.
Vallavanem lükkas toona ühtlasi ümber külajutud, justkui oleks vallamajas tol õhtul pidu peetud, ning palus inimestel oodata ametliku juurdluse lõppemist. “Kolteri sõnul oli tulekahju puhkemise ajal majas vaid üks vallatöötaja, kes õnnetuse avastas ning ka kustutama asus, saades ise põletushaavu,” kirjutas Oma Saar. Teadaolevalt oli see mees valla maa-ametnik Ilmar Pungar.

Mõne päeva pärast, 16. mail võis juba lugeda, et ekspertide hinnangul oli Mustjala vallamaja tulekahju tekkepõhjuseks lahtise tule allikas ning Lääne-Eesti päästekeskus on algatanud juhtunu uurimiseks väärteomenetluse. Et uurimine venis, saatsid vallavolikogu liikmed Elle Viira, Toivo Lõhmus ja Heimar Põld tänavu veebruaris siseministeeriumile järelpärimise. Tegemist oli juba mitmenda kirjaga – enne seda oli pöördutud ka päästeameti poole, kuid mingit selgust vallavolinikud saanud pole.

Päästeametist olid nad vaid teada saanud, et isegi tavalise suitsuanduri paigaldamist vallavalitsuselt nõuda ei saa. Ja et tuli sai alguse hoone teiselt korruselt, toast, mis asub arhiiviruumi kõrval ja mis on võetud kasutusele suitsetamisruumina.

Sel teisipäeval jõudis aru pärinud vallavolikogu liikmeteni siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõuniku Priit Laaniste kiri, millest järeldub, et uurimine on veninud seetõttu, et tulekahjusündmuse asjaolud ei olnud selged ja konkreetse isiku [vallaametnik Ilmar Pungari] süü tõendatav.

“Tulekahju sai eeldatavalt alguse hooletusest lahtise tule kasutamisel,” märgib Laaniste, lisades, et kui süüdlane oleks tuvastatud enne 1. septembrit 2010, oleks teda saanud karistada väärteo toimepanemise eest. Pärast seda kuupäeva jõustus aga uus tule-ohutuse seadus, mis ei näe ette isiku karistamist väärteo korras hooletusest tekitatud tulekahju eest. Nii selgub, et kui tulekahju põhjustaja nüüd ka tuvastataks, ei saagi teda enam karistada.

Siseministeerium on muutnud ka Mustjala vallamaja ruumide kasutusotstarvet. Kui siiani on vallamaja ruumid olnud ametiruumid, siis nüüd märgib Laaniste, et “tulekahju toimumise hetkel ei olnud eluruumides suitsuanduri olemasolu kohustuslik, vastav nõue jõustus 1. juulil 2009” ning selgitab, miks suitsuanduri puudumise korral hoone omanikku või valdajat selle eest karistada ei saa.

Heimar Põld ütles Saarte Häälele, et ehkki ta ei ole veel teiste arupärimise esitanutega jõudnud asja arutada, on säärane vastus pehmelt öeldes absurdne. “Kuidas ei pidanud olema suitsuandurit paigas, kus asub valla arhiiv?” imestas mees, kes leiab, et siiski ei tohiks sel lool niisama aeguda lasta.

Print Friendly, PDF & Email