Kuressaare linnavolikogu kultuurikomisjoni tööst aastal 2010

Kuressaare linnavolikogu jaanuarikuu istungil andsid eelmise aasta tegemiste kohta aru volikogu komisjonid. Et ka linnakodanikud teaksid, mis “volikogu tagatubades” tehakse, avaldame komisjonide aruannetest huvipakkuvamad. Alustame volikogu kultuurikomisjoniga.

Kuressaare linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu kuulub 15 liiget: Ly Kallas (kultuurikomisjoni esimees), Tõnis Kipper (kultuurikomisjoni aseesimees), Anne Tootmaa, Reet Truuväärt, Anu Vares, Raigo Sooäär, Ivo Uustulnd, Villu Veski, Anti Toplaan, Bruno Pao, Liilia Virves, Sirje Ess, Piret Rauk, Endel Püüa ja Lea Kuldsepp.

Viimased kaks liiget liitusid komisjoniga juunikuust ning asendavad algkoosseisu liikmeid Mati Põldu ja Tiiu Villsaart. Lisaks hääleõiguslikele liikmetele on komisjoni töösse kaasatud mitmeid kultuurivaldkonna olulisi inimesi: Mati Mäetalu, Heli Jalakas, Karmen Paju, Anu Vahter, Kalev Kütt.

Ettekannetega on komisjonis lisaks abilinnapea Mati Mäetalule ja kultuurinõunik Heli Jalakasele käinud esinemas linnapea Urve Tiidus, linnavolikogu nõunik Irene Valge, abilinnapea Kalle Koov, rahandusnõunik Mai Takkis.

10 koosolekut

2010. aastal toimus 10 koosolekut. Iga koosoleku alguses on linnavalitsuse esindaja andnud lühiülevaate eelmise kuu olulisematest kultuuri- ja spordisündmustest. Põhiline koosolekute pidamise paik on olnud Kuressaare raekoda. Lisaks raekojale oleme koosolekuid läbi viinud ka Kuressaare Linnateatris, Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis, Saaremaa muuseumis, Kuressaare muusikakoolis.

Kultuurikomisjon töötas 2010. aastal läbi ja võttis seisukoha volikogu poolt saadetud kümne määruse eelnõu suhtes, põhjalikult tutvuti kultuuri- ja spordivaldkonna arengukavadega ning tehti sinna ka parandusettepanekuid.

Põletavad teemad

Läinud aastal on komisjon kuulanud järgmisi ettekandeid ja esitlusi:
– ülevaade komisjonide tööst ja dokumentatsioonist (I. Valge);
– ühendmuuseumi määruse eelnõu tutvustamine (E. Püüa);
– Kuressaare kuurordi juubel ja merepäevad (Reet Truuväärt);
– ülevaade turismiinfokeskuse tegemistest (K. Paju);
– Kuressaare linna ja Saaremaad tutvustava filmi “Maa mu all” esitlus (B. Pao);
– ülevaade Kuressaare TG tegevusest ja ruumiprogrammist (L. Kallas);
– ülevaade renoveeritud Kuressaare muusikakoolist (T. Berens);
– ülevaade Kuressaare Linnateatri tegemistest (P. Rauk);
– ülevaade Saaremaa muuseumi tegemistest (E. Püüa).

Olulised ettepanekud

Kultuurikomisjon on nii suuliselt kui ka kirjalikult esitanud hulga ettepanekuid, mis aitaksid kaasa nii linna kui ka maakonna kultuurivaldkonna arengule. Olulisemad neist:
– pöördumine linnavalitsuse ja kultuuriministeeriumi poole seoses ühendmuuseumi määruse eelnõuga, kus avaldasime toetust Endel Püüa seisukohtadele, s.t ei pooldanud ühendmuuseumi loomist;
– ettepanek raamatupoe taasloomiseks Kuressaare linnas (tegime linnavalitsusele ettepaneku uurida raamatupoe loomise võimalusi Kuressaares – soodsamad rendipinnad jne);
– Kuressaare linnavalitsuse struktuuri puudutavas eelnõu projektis ei pooldanud kultuurikomisjon noorsootöötaja ametikoha viimist sotsiaalosakonna alla;
– ettepanek mitte korraldada samaaegselt mere- ja kammermuusikapäevi;
– ettepanek parandada info liikumist kultuuri- ja spordisündmuste osas (vajalik ühtne veebileht, valgustatud reklaamtulbad jne);
– pöördumine Kuressaare linnapea poole linnakunstniku ametikoha küsimuses.

Tänan kõiki kultuurikomisjoni liikmeid, linnavalitsuse esindajaid ja linnavolikogu nõunikku Irene Valget asjaliku koostöö eest 2010. aastal.
Kultuurikomisjoni aastaaruanne esitati linnavolikogu istungil 17. veebruaril 2011. Ly Kallase koostatud aastaaruande kandis ette Tõnis Kipper.

Print Friendly, PDF & Email