Valija ABC

Ehkki tänavuste riigikogu valimiste päev on 6. märts, algas üleeile e-hääletamine, mis tähendab seda, et oma hääl on võimalik anda kuni 2. märtsini interneti teel. Oma isikut on seejuures võimalik tuvastada kas ID-kaardi (vajalik ID-kaardi lugeja) või mobiil-ID abil.

Saare maakonna valimiskomisjoni esimehe, maasekretär Jaan Leivategija sõnul on see valijale kindlasti kõige mugavam võimalus, sest valimiseks ei pea isegi kodust väljuma.

Kuhu minna valima?

Kui inimene on siiski otsustanud minna valima traditsiooniliselt valimisjaoskonda, siis on tema elukohajärgne valimisjaoskond märgitud valijakaardil, mis peaks temani juba jõudnud olema. Kui inimene ei ole valijakaarti saanud, soovitab Leivategija pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, sest seal on võimalik kontrollida, kas kodanik on valijate registris kirjas.

Kes valimiste päeval, 6. märtsil ei saa valimisjaoskonda minna, võib kasutada ka eelhääletamise aega, mis tänavu kestab 28. veebruarist 2. märtsini. Jaoskonnad on avatud kell 12–20.

Igas omavalitsuses on olemas ka jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta, mis tähendab seda, et kui inimene viibib eelhääletuse ajal mõnes teises omavalitsuses, on tal võimalus riigikogu valida mujal. Väljaspool elukohta saab hääletada eelvalimiste ajal.

Kuidas kutsuda valimiskast koju?

Ka tänavu on võimalik valimiskast endale koju kutsuda. Selleks tuleb teha kirjalik avaldus kas omavalitsusele või valimiskomisjonile. Avaldusele peab olema märgitud põhjus, miks valimiskasti koju soovitakse – selleks põhjuseks võib siis olla valija kõrge iga, tervislik seisund, kehvad teeolud või transpordi puudumine.

Ka neil inimestel, kes ei viibi oma elukohas, on kas haiglas või näiteks sugulaste juures kostil, on võimalus valimiskast koju kutsuda. Sellisel juhul tuleb sama moodi saata avaldus selle omavalitsuse valimisjaoskonnale, kus paiknetakse. Vahe on vaid selles, et avaldus peab jõudma kohale eelhääletamise viimasel päeval ehk 2. märtsil kella 16-ks.

Kas midagi on muutunud?

Valimistel midagi muutunud ei ole, ainult valimissedelid on saanud turvaelemendi ning tänavu on valimisjaoskondadel kasutada ka uued valimiskastid, mis on turvalisemad kui vanad, enamjaolt nõukogude ajast jäänud turvakastid. Uued sinised kastid plommitakse kinni ning Jaan Leivategija kinnitusel on kõik tehtud selleks, et keegi ei saaks valskust teha.

Valimissedelile tuleb kirjutada sedelil olevasse valgesse kastikesse kandidaadi number, mida ei tohi üle kirjutada, maha tõmmata ega muud moodi sodida (sellised sedelid tunnistatakse kehtetuks). Kui juhtub, et valija eksib numbri kirjutamisel, peab ta pöörduma valimiskomisjoni liikme poole ja talle antakse uus sedel. Kindlasti tuleb valima minnes kaasa võtta isikut tõendav dokument – kas pass või ID-kaart.

Kas minu antud hääl võib kaotsi minna?

Jaan Leivategija ütleb, et kõigepealt läheb hääl ikka sellele, kellele ta antakse. Valimistulemuste kindlaks tegemise puhul on aga nii, et kõigepealt arvestatakse ringkonnas (Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa on valimisringkond nr 5) välja lihtkvoot, mille ületamisel on kandidaat riigikogusse valitud. Selle kindlakstegemiseks võetakse valimisel osalenute arv ja jagatakse see mandaatide arvuga. Mandaate on valimisringkonnas kuus, valijate arv üle 50 000. Juhul kui valima tuleb 70 protsenti hääleõiguslikest kodanikest, peaks lihtkvoodiks maasekretäri arvutuste kohaselt olema 6850. Kui kandidaat saab nii palju hääli, on ta riigikogus sees.

Erakondade nimekirjas olevad kandidaadid reastuvad häälte arvu puhul ümber ja nimekirja poolt antud häälte arv jagatakse lihtkvoodiga. Kui näiteks Karu partei saab 15 000 häält, jagatakse see 6850-ga ning see nimekiri saab riigikogus kaks kohta. Esikoht erakonna nimekirjas hakkab mängima siis, kui hakatakse jagama kompensatsioonimandaate.

Selleks aga, et valimiskünnis ületada, peab nimekiri saama 5 protsenti häältest ehk ületama valimiskünnise. Täpsemat infot saab vabariigi valimiskomisjoni kodulehelt, seal on väga lihtsalt lahti seletatud ka see, kuidas valimistulemusi selgeks tehakse. Vabariigi valimiskomisjoni kodulehe aadress on www.vvk.ee .

Print Friendly, PDF & Email