Pakane võib tuua väiksemates veekogudes kaasa kalade surma (1)

Veebruari lõpul ja märtsi algul võivad keskkonnaameti teatel sageneda veekogude talvise ummuksisse jäämise juhtumid, millega kaasneb kalade suremine.

Keskkonnaameti veeelustiku peaspetsialisti Jaanus Tuusti sõnul on tegemist loodusliku protsessiga, mis kordub karmidel talvedel regulaarselt. “Nagu mitmed teadlaste läbiviidud uuringud on näidanud, ei hukku enamikel juhtudel kogu ummuksis veekogude kalastik. Koger ja linask taluvad hapnikupuudust hästi ning elavad sellised tingimused edukalt üle,” ütles Tuusti.

Hukkumised veekogudes on peamiselt lokaalse iseloomuga ja kannatada saavad kõige levinumate liikide, särje, ahvena ja haugi noorkalad. Samas on tegemist kiiresti taastuvate liikidega. Veekogu ummuksisse jäämisest on soovitatav teavitada keskkonnaametit, kus hinnatakse veekogu seisundit ja arvestatakse seda edasiste otsuste tegemisel.

Eesti veekogudest on kõige ohtlikumas olukorras rohketoitelised, aeglase veevahetusega madalad järved. Ühe ohustatud veekogude rühma moodustavad paljud Lääne-Eesti rannikul ja saartel paiknevad madalad, umbes ühemeetrise sügavusega rannajärved, kuna talveks nende ühendus merega enamasti katkeb ja põhjamudas tekib rohkelt mürgist väävelvesinikku.

Ummuksisse jäämise leevendamiseks on kasutatud mitmeid võtteid, millest jää lumest puhastamine ja jäässe aukude raiumine on levinumad. Jää puhastamine lumest suurendab läbi jää vette tungiva valguse hulka ning võib panna vees olevad mikrovetikad ja taimed fotosünteesima ja hapnikku tootma. Selleks aga peab jää pind olema pidevalt puhas ja jää läbipaistev, muidu ei jõua valgus taimedeni.

Jäässe aukude raiumine ilma vee aereerimiseta aga mingit suuremat kasu ei anna, sest augud külmuvad kiiresti ja nende leevendav mõju on tühine. Aereerimist võib soovitada eraveekogude omanikele, kellel sellised võimalused lähedalt võtta ja kulutused kontrolli all.

Varasemale kogemusele toetudes on need abinõud osutunud vähetõhusaks ning kalade suremist täielikult vältida ei õnnestu. Elustiku päästmine talvisest hapnikuvaegusest on kindlasti humaanne tegevus, aga majanduslikku tulu sellisest tegevusest pole loota, märkis keskkonnaamet.

Print Friendly, PDF & Email