Külm oo küll, aga seda põle aega tunda mitte

Voata nüid oo jõulud möödas, sest küinlapäe oo seljataga. Aga neh, ega põle aa põrmugid, et kodu istu ja jalgu seena piale aada. Tuline rutt oo kogu aeg. Neh mineva laupa õhta vidusel küll sai sõuke aeg võetud, et ma istusi ja kuulasi meite Muhu raadiud, midast esimest korda kuulata sai. Neh meite noordekeskus oo nüid Muhu raadiu tein ja seda soab iga laupa õhta kuulata, kis oskab üles otsi õige kohja.

Nüid rieede oo Tooma Juhani sünnivoastapäe. Või Juhan Smuulil, kuidas just keegid piab paslikuks tetta nimeta. Olga ete mispidi tahes, Muhu muuseumis Koguval igatahes peetse Tooma Juhani kahessakümne ühessandat sünnivoastapääva rieede, kahessateistmendamal vebruaaril kellu kolmest pääva.

Neh ja sial oo sõuke kaup, et nüid oo siis valmis see roamat, mise sihes oo Tooma Juhani luuletused eesti ja soome kieles. Ja seda soab sialt osta koa muidugist. Siis Saaremoa rahvatiater pidada ühe pisisse näitemängi koa pidama ja mõned asjakarbid aavad natusse juttu.

Neh ja pisike kohvelaud oo koa pärast, sest mis sünnipäe sie muedu oo. Siis edasi oo kahekümne teesel sur kipekiire päe. Esteks omingu kellu ühestteistmest avatse Hellamoa külakeskuses väljanäitus Muhu tanudest ja lillemustriga postkoartidest. Tiinale võib elista, kellel oo viel näituse jäuks midagid pakkuda.

Ta ütles, et just tanusid oodetse veel irmsaste. Ja samma pääva õhta kellu viiest lähäb edasi tanude tegu õpetuba. Kahessandal kuupääval akati sõukse asjaga külakeskuses pihta, et kukuti õppema Muhu tanude tegu, ja nüid minne asi edasi sedakorda Liiva koolimajas. Õpetajaks oo Tiiu, kis neid ise irmus kenaste tiha oskab. Ja pihta akatse kellu viie paiku vidusel.

Tuleva kessiku, kahekümne kolmanda küinlakuu pääva õhta kellu seitsmest oodetse kõiki Liiva koolimajase vabariigi voastapääva pidama. Ega see pitkemad reakimist ep taha, mis sial täpsest oo. See ju sõuke igavoastane asi. Aga palju põnevad ja vägevad oo sial igakordas oln. Nõnna, et tulge aga voadake ja kuulake. Ikka param oo ise ää köia ja ää nähä, kut pärast küla pialt kuulda, mis olli.

Kohe järgmise omingu ähk siis kahekümne neljandamal, kellu kümnest, akkab Liival spordialli juures pihta talispordi päe. Neh sial suusatatse ja mängitse okit. Ja sõuke ütlemine oo, et terves kehas oo terve vaim. Ja siis oogid just paras aeg järgmise õhta ähk siis kahekümne viiendal kellu poole kahessast Hellamoa külakeskuses mälumängi pidada. Muidugid, eelmise pääva oo omad mõtted lahti liigutat.

Vat sõuke asi, et tegemist oo siikantis kut palju. Külm oo küll, aga seda põle aega tunda mitte. Nõnna et olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email