Riik hakkab kalakasvatajatele projektide elluviimiseks laenu andma

Lähitulevikus vastu võetav kalandusturu korraldamise seaduse muudatus võimaldab osa kalandusfondi rahast välja jagada toetuste asemel laenudena.

Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup ütles Saarte Häälele, et laen on ette nähtud pikaajaliste projektide finantseerimiseks ja laenu hakkab vahendama Maaelu Edendamise SA. Laenude andmise eesmärk on aidata toetusraha saanud mikro- ja väikeettevõtteid ning alustavaid ettevõtteid, kellele pangad laenu anda ei taha. Näiteks jäi viimases vesiviljelusprojektide taotlusvoorus laenuraha puudusel toetust kasutamata 50–60 miljonit krooni.

Laene hakataks väljastama usutavasti juba enne suve ja laenuraha on mõeldud eelkõige kalakasvanduste arendamiseks. Seadusemuudatus lubab laenu anda ka rannakaluritele mikrokrediidina, kuid praegu pole Madis Reinupi sõnul selge, kas riik seda võimalust kunagi ka kasutab. Riigikogu maaelukomisjoni koosolekul on Madis Reinup varem öelnud, et vastavalt Euroopa Liidu seatud piirangule saab raha laenata kalandussektorile.

Tagastatud laen jääb riigile, kuid riigil on kohustus suunata see uuesti kas toetusteks või laenudeks väike- või mikroettevõtetele. Samas ei ole nõutud, et uued laenusaajad peaksid ilmtingimata olema kalandussektori ettevõtted, vaid see jääb riigi otsustada. “Ministeeriumi nägemus on, et raha jääks siiski kalandusse ja seda oleks edaspidi võimalik kasutada nt rannapiirkondade toetamiseks,” rääkis Madis Reinup.

Laenuandmise täpsemad reeglid sätestatakse põllumajandusministeeriumi ja Maaelu Edendamise SA vahel sõlmitavas halduslepingus. Intresside osas on plaan kasutada turuintressi, et laenu andmist ei hakkaks piirama subsideerimist puudutavad EL-i nõuded. Laenu tagasimaksmise tähtaegade osas on ministeerium nõu pidanud Maaelu Edendamise SA ja ettevõtjatega ning otstarbekaks peetakse allutatud laenu, mida hakataks tagasi maksma näiteks alates viiendast aastast.

Tagasimaksmise tähtaeg tuleneb kalakasvatuse spetsiifikast, kus tulu tekib alles kolmandal-neljandal aastal. Laenude andmisel on arutatud ka riskikapitali rakendamise võimalusi, kuid täpsemad laenuskeemid ei ole veel määratletud, aga sihtasutus peaks saama kaasata ka panku.

Print Friendly, PDF & Email