Muhulastel tuleb murdevõistlus

“Kulla munuksed muhulased igas mailma nukkas! Meite Muhu murde võistlus akkab jälle teite lugusid ja laulusid kätte ootama,” kutsub vallaleht Muhulane kaassaarlasi murdevõistlusel osalema.

Korraldajad kutsuvad kirjutama kangetest muhulastest. “Sest neid oo mailm täis. Ja muhulaste mälu oo ka kole pitk,” annab Muhulane teada. Muhumurdelisi võistlustöid oodatakse ka muistsetest töödest-tegemistest. “Sõuksed tööriistad nagu võrguui ja kalasi oo akan ää unuma,” kurdab muhulasi võistlema kutsuv vallaleht.

Nooremaidki inimesi ärgitatakse oma tegemistest ülevaadet andma. Murdevõistluse korraldajad on veendunud, et paljud vanemad inimesed ei tea noorte muhulaste tegemistest eriti midagi. “Ja seda põle mette taris karta, et te ep oska seda õiget muhu kielt,” julgustatakse noori.

Võistlustöid ootab žürii emakeelepäevaks (14. märts) Liiva või Hellamaa raamatukokku. Postiga tuleb need saata aadressil: Liiva raamatukogu, Liiva k 94 701, Muhu vald. Tööd tuleb esitada varjunime all ja lisada kinnises ümbrikus oma õige nimi ja aadress. Töid saata saab ka elektronpostiga liivark@muhu.ee . Võistlustööl olgu varjunimi ja õige nimi tuleb saata eraldi meiliga.

Murdevõistluse korraldajaks on MTÜ Muhu Kess. Pärast kokkuvõtete tegemist kutsutakse osalejad Hellamaa külakeskusse, kus võitjad saavad kätte väärilised auhinnad.

Print Friendly, PDF & Email