Teder: miks Kasemaa meelt muutis? (5)

Õiguskantsler Indrek Teder palub Saare maavanemal Toomas Kasemaal põhjendada, miks ta asus erinevalt 2009. a võetud seisukohast Ruhnuga transpordiühenduse tagamise küsimuses 2011. aastal teistsugusele seisukohale.

Teder viitab oma küsimust esitades 27. jaanuari Saarte Hääles ilmunud uudisele, mille järgi hakkab Ruhnu saarega 2011. aasta suvel ühendust pidama ainult laev. Teder meenutab, et teadupärast otsustas Kasemaa 2009. aasta suvel rakendada Ruhnuga transpordiühenduse tagamiseks uue lahendusena kombineeritud transpordiühendust.

“Seda põhjusel, et kombineeritud transpordiühendus tagab ühistranspordile seatud kriteeriumid kõige paremini: see on ilmastikukindlam (lennuki liikumist ei sega tugevam tuul, mille puhul laev ei liigu, ning udu puhul, kui lennuk ei lenda, on laev võimeline Ruhnu saarele sõitma) ning Ruhnu valla elanikele on tagatud võimalus minna maakonnakeskusesse, turismigruppide ja kaupade veoks on aga transpordiühendus tagatud laevaga,” meenutas Indrek Teder Kasemaa seisukohti.

Saare maavalitsuse nõunik Taavi Kurisoo ütles Saar-te Häälele, et maavalitsus ei ole asunud 2009. aastal võetud seisukohast Ruhnu transpordiühenduse tagamise küsimuses erinevale seisukohale. Kurisoo sõnul leiab Saare maavalitsus Pärnu–Ruhnu–Roomassaare ühistranspordiuuringule tuginedes jätkuvalt, et parim lahendus Ruhnuga navigatsiooniperioodil transpordiühenduse tagamiseks on kombineeritud (laev+lennuk) transpordiühendus.

Nõuniku sõnul kaalutles maavalitsus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekut teha ühishange Ruhnu laevaliikluse tagamiseks 2011. aasta navigatsiooniperioodil. Lennutransport oli vahepealsetel andmetel välistatud, kuna esialgse info kohaselt pidi Ruhnu lennuväli 2011. aasta suvel remondi tõttu olema suletud.

“Kuna Ruhnu lennuvälja korrastamise hange ebaõnnestus, siis kaalutleb maavalitsus hetkel kombineeritud liikluse kasutamist ka käesoleval aastal. Eelmisel aastal toiminud kombineeritud liikluskorralduse kohta ei laekunud maavalitsusele ühtegi kaebust,” sõnas Taavi Kurisoo.

Lisaks uurib õiguskantsler, millised transpordiühendused on maavalitsus Ruhnule valinud 2011. aastal ning kuidas see valik toetab kõige paremini püsiasustusega väikesaarte seaduse eesmärgi saavutamist. Veel küsib Teder, kuidas on tänavu tagatud Ruhnu transpordiühenduse regulaarsus ja millal teavitas maavalitsus Ruhnu elanikke, sh ettevõtjaid, 2011. aasta sõidugraafikutest, ning kui transpordiühenduses on toimunud muudatusi, siis millal teavitati neist Ruhnu elanikke.

Print Friendly, PDF & Email