Ristiku lasteaia juures on veel vaegtöid

Möödunud aasta 4. oktoobrist on Ristiku lasteaed taas mudilaste päralt ning seda pärast pea aasta väldanud ehitustegevust, mille käigus kerkis vana hoone kohale uus. Kõiki väiksemaid töid tähtajaks täielikult valmis siiski ei jõutud.

Kuressaare haridusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Mati Mäetalu ütles Saarte Häälele, et ehitaja andis oktoobris Ristiku lasteaia linnale üle ning lasteaed on neis ruumides edukalt ja rahulolevalt töötanud pea neli kuud.

“Tõepoolest, nagu mahukamate ehitistega viimasel ajal kipuvad arengud olema, nii jäid ka antud juhul ehitaja poolt üles teatud vaegtööd,” tunnistas ta ja soovitas täpsustuste osas pöörduda majandusvaldkonna abilinnapea Kalle Koovi poole.

Kalle Koov selgitas, et kuna uue hoone rajamisega alustati veebruaris, siis oli ehitustööde ajakava pingeline. “Lõpetati küll tähtajaks, kuid nagu pea iga ehituse puhul jäid üles teatud vaegtööd,” nentis Koov. “Ühe näitena – hooviala heakorrastatus ja sademeveedrenaaž,” mainis abilinnapea.

Nimetatud puudusele juhtis tema sõnul tähelepanu ka EAS oma paikvaatluse protokollis, kontrollides objekti vastavust. “Ehitaja on lubanud nimetatud vaegtöö teostada hiljemalt mais 2012 ning linn ja EAS on seda tähtaega ka aktsepteerinud, sest kuidas tagada muul aastaajal sügisel külvatud muru niidetavus. Ja töö teeb ehitaja omal kulul,” kinnitas Kalle Koov.

Ta lisas, et uusehituse puhul tuleb ikka ette häireid ühe või teise süsteemi või seadme töös vmt pisiasju, mida kõike tuleb linnal koos ehitajaga valminud ehituse garantiiperioodil veel lahendada.

Print Friendly, PDF & Email