Parvlaevapiletite hinnakirja- ja soodustuste määrus läheb muutmisele (5)

Parvlaevapiletite hinnakirja- ja soodustuste määrus läheb muutmisele

 

Majandus- ja kommunikatsiooniminister on oma 30.12.2010 määrusega nr 120 kehtestanud Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi vahelistel parvlaevaliinidel uue hinnakirja ja sõidusoodustused, mis peavad hakkavad kehtima 1. veebruarist.

Määruse muudatusel tervikuna on väga positiivne mõju – hinnalangus ja hindade ühtlustamine bussidele, veokitele ja haagistele. Reisijapileti hindade langetamine saarte elanikele on samuti sisult hea idee, kuid vormiliselt teostamiseks kohmakas. Vedaja suudab kõik muudatused rakendada tähtaegselt.

Veidi rohkem aega kulub veebikeskkonnale, kuna pea aasta väldanud uue piletimüügisüsteemi ja sellega koos ka uuenenud veebikeskkonna arendus oli plaanitud käivitada 1. märtsil. Ootamatult aasta algul lisandunud tööd seoses uues määruses ette nähtud reisijapileti soodustuse rakendamisega suurendasid tööde mahtu ja kogu veebirakendus valmib nüüd seetõttu 1. aprilliks.

Kiirustades koostatud määrus on saanud vigane

Määruse kiiruga ettevalmistamine on tekitanud terve rea probleeme, mida poliitikud ja ministeeriumi ametnikud ei ole osanud ette näha. Detsembri lõpul, kui määruse esialgne eelnõu kooskõlastusringile saadeti, tegi vedaja kiire analüüsi ja juhtis kohe ministeeriumi tähelepanu kitsaskohtadele. Nõupidamisel ministeeriumis, kuhu vedaja esindajad seepeale kutsuti, võeti arvesse vähemalt kaks vedaja ettepanekut määruse täiendamiseks, et teenuse tase reisijapileti soodustuse rakendamise tõttu liialt ei langeks.

Liinibusside reisijad saavad kõik soodushinnaga reisijapileti ilma ID-kaardi kontrollita, see lihtsustab bussijuhtide tööd, kes peaksid muidu hakkama ID-kaardi alusel reisijate elukohta kontrollima. Sooduskaardiga sõidukis loetakse juht automaatselt saareelanikuks ja talle müüakse soodushinnaga reisijapilet ilma ID-kaardi kontrollimiseta. Ettepanek oli, et reisijapileti soodustus kehtiks sooduskaardiga sõidukis kõigile sõidukis viibijatele, ilma täiendava elukohakontrollita. See oleks oluliselt lihtsustanud ja kiirendanud piletiostu, kuid see ettepanek kahjuks läbi ei läinud.

Mis kehvasti, see uuesti

Jaanuari esimese töönädala lõpul sai e-õigusesüsteemis avalikuks ja vedajale teatavaks lõplik ja kinnitatud määruse tekst, mis erines eelnõust. Kahjuks olid ka selles variandis veel vead, millele vedaja jälle tähelepanu juhtis ja pakkus koostööd nende kõrvaldamiseks. 20. jaanuaril oli ministeeriumi kantsleri juures vedaja ja ministeeriumi esindajate nõupidamine, mille teemaks olid hinnamääruse muudatuste rakendamisega ilmnenud probleemid.

Vedaja tõi välja vead, mis olid koostajatel kahe silma vahele jäänud, ja pakkus välja ka omapoolsed lahendused:
• Ootamatu hinnatõus! Saar-te ettevõtete ja elanike sooduskaardiga veokitele (alla 3,5 t ja üle 3,5 t) ning väikebussidele hakkab kehtima nädalavahetuse hinnakoefitsient 1,5, mis tõstab hinda, seni said nimetatud sõidukid sellest vabastuse. Vedaja pakutud lahendus: kaotada täielikult ära nädalavahetuse kõrgem hinnakoefitsient kõigile sõidukitele. Kompromiss: määruse teksti sõnastust muudetakse uuesti selliselt, et senistele sooduskaardiga sõidukitele jääb kehtima vabastus koefitsiendi 1,5 rakendamisest.
• Sooduskaardiga veoki ja bussi juhile ei laiene automaatselt saareelaniku soodushinnaga reisijapilet, nagu sõiduauto puhul. Vedaja pakutud lahendus: Müüa kõigi sooduskaardiga sõidukite juhtidele soodushinnaga reisijapilet ilma ID-kaardi kontrollita. Pakutud lahendus võeti vastu ja määrust korrigeeritakse vastavalt.
• Täiskasvanud saareelanikega reisibussi reisijatele (mitte liinibuss) soodushinnaga piletite müük ja kontroll on aeganõudev. Võimalikud variandid: kui kontrollida näiteks kõigi bussireisijate ID-kaardid ükshaaval kassas, võtab see aega vähemalt 15–20 min ühe sõiduki kohta. See tähendab vältimatult – isegi kahe kassa samaaegse töötamise korral –, et väga paljud sõidukid, mis normaalsel ajal (20 min enne reisi väljumist) sadamasse jõuavad, jäävad soovitud reisist maha, sest kassa on pikalt hõivatud.

E-pileti veebilahendusse tuleb alates aprillist küll võimalus lisada saarlase soodushinnaga reisijapiletid sõidukipiletile isikukoodi sisestades, kuid reisibussi puhul sunnime me reisikorraldajaid koguma selleks saarlastelt isikukoode, nii nagu välismaale sõitmisel. Seda tuleb aga sadamas ikkagi pisteliselt kontrollida, kas kõik need isikud ka tegelikult bussis on, kelle isikukoodiga pilet osteti.

See muudab olukorra topeltkeerukaks, piletiost veebis muutub väga pikaks protsessiks ja kontrollist ikkagi ei pääse. Vedaja pakutud lahendus: kõik reisibussi reisijad saavad soodushinda isikukontrollita. Kompromissi ei saavutatud.

Poliitiline tahe – kohalikele elanikele soodustuse pakkumine, alandades reisijapileti hinda

Poliitikud on leidnud, et hiidlastel ja saarlastel on täna täielikust õnnest puudu veel vaid reisijapileti soodustus isiku elukoha alusel läbi ID-kaardi kontrolli. See tahe on ministeeriumi ametnike abil realiseeritud ja vedajal ei jää üle muud, kui käsi laiutada ja soodustust sellisel kujul rakendada, sest määrus koos avaliku liiniveo lepingu kohustustega on seadus.

Ehkki on selge, et piletimüük ja kontroll muutuvad nii kliendile kui ka vedajale aeganõudvamaks ja ebamugavamaks. Peame paluma klientidel jälle varem sadamasse tulla, sest piletiostule kuluv aeg pikeneb paratamatult.

Tulevik kuulub sõidukipileti ideele

Vedaja eesmärgiks on lihtne piletiost, ooteaegadeta, mugav ja kiire teenus. Vedaja pooldab lahendust, kus reisijapilet maksab kõigile jala- ja bussireisijatele sümboolselt vähe, näiteks 1 euro. Mingeid erinevaid soodustusi reisijatele pole siis vaja, see vabastab tänasest tülikast dokumentide kontrollist nii pensionärid, õpilased kui ka saareelanikud.

Sõidukitele reisijapileteid eraldi ei müüda. Saarte elanike ja ettevõtete soodustamine toimub läbi soodsama sõidukipileti hinna, mis sisaldab ka arvestuslikku reisijate osa. Sõidukipileti hinda võib reguleerida täpselt vastavalt riigi rahakoti võimalustele kas või igal aastal, muutmata samal ajal teenust keerukamaks ja aeglasemaks.

Ära tuleb kaotada ka ebamugavad koefitsiendid, mis ei luba olemasolevat piletit kasutada ilma muutmata igal ajal. Täna juba Saaremaa esindusorganisatsioonide heakskiidu saanud sõidukipileti idee on uus lähenemine, mis annab tohutud võimalused arenguks ja järgmiseks kvaliteedihüppeks parvlaevateenuses. Mõistlik on seda teha kohe, mitte kümne aasta pärast.

Vedaja on seniste arengutega tõestanud, et püstitatud eesmärgid uuel tasemel parvlaevaliikluse loomiseks on saavutatavad, ja suurem osa neist on tänaseks juba ellu viidud. Läbi aegade parim laevateenus on reaalsus. Hinnakirja lihtsustamine ja sõidukipiletile üleminek on selle etapi viimane samm, kui see tehtud, tuleb hakata uusi eesmärke püstitama.

Loodame väga, et see taand-areng, mida reisijapileti soodustuse rakendamine endaga kaasa toob, on tagasisamm vaid uueks hoovõtuks, et peatselt tulla välja täiesti uute lahendustega, mis lisaks soodsamale hinnapoliitikale arvestavad samal ajal ka mugavust, lihtsust ja head emotsiooni parvlaevateenusest tervikuna.

Urmas Treiel
OÜ Väinamere Liinid juhataja

Print Friendly, PDF & Email