Iive oli mullu napilt negatiivne (1)

Statistikaameti esialgsetel andmetel registreeriti mullu Eestis sünde viie võrra vähem kui surmasid. Eesti rahvaarv oli esialgsel hinnangul tänavu 1. jaanuaril 1 340 100, teatas statistikaamet BNS-ile.

2010. aastal registreeriti 15 842 sündi, mis on 79 võrra rohkem kui 2009. aastal. Surmasid registreeriti 15 847, mis on 234 võrra vähem kui aasta varem. Abielusid sõlmiti 5091 ja lahutati 2994, vastavalt 271 ja 194 vähem kui 2009. aastal.

Surmade arv on kolm aastat järjest kiiresti langenud, oodatav eluiga hüppeliselt kasvanud ja eakate hulk rahvastikus tõusnud. Selle tõttu on saavutatud loomuliku iibe tasakaal. Sündide arv on juba neli aastat olnud suhteliselt stabiilne – summaarne sündimuskordaja, mis näitab keskmist sündide arvu viljakas eas naise kohta, on pisut kõrgem kui 1,6.

Print Friendly, PDF & Email