Laevafirma soovib sadamatesse veokikaale (16)

Väinamere Liinid OÜ peab vajalikuks parvlaevasadamate kaaludega varustamist, et vältida ülekoormatud veokite pääsu laevadele.

Koostööpartneritele saadetud kirjas märgib Väinamere Liinid OÜ juhataja Urmas Treiel, et on esinenud kahetsusväärseid olukordi, kus parvlaevadele sõidavad ilmselgelt metsamaterjaliga ülekoormatud raskeveokid, mis seavad ohtu nii meresõidu ohutuse kui ka sõidugraafiku. Lisaks koormab lubamatu ülekaal kaldarampe, millele on tähelepanu juhtinud ka sadamate haldaja Saarte Liinid AS.

Tõrgeteta veoteenuse osutamiseks ja reisijate ohutuse tagamiseks ei saa vedaja Treieli sõnul lubada parvlaevadele ülekaalulisi veokeid. Vastavalt sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule on vedajal õigus keelduda sõidukite ja nendel asuvate kaupade vedamisest, mis võivad kahjustada parvlaeva, sellega veetavaid muid sõidukeid, kaupu või sõitjaid. “Juhime siinkohal raskete veostega tegelevate ettevõtete tähelepanu sellele, et kindlasti tuleb järgida sõidukite massile seatud piiranguid,” kirjutab Treiel.

Laevafirma hinnangul oleks kõige parem lahendus, kui sadama valdaja paigaldaks igasse sadamasse veokite värava ette kaalu, millega kontrollida raskeveokite tegelikku massi. Autode kaalumiseks ei ole Treieli sõnul vaja kalleid täppissüsteeme, vaid piisab ka odavamast asfaldi sisse freesitud seadmest. See võimaldab vedajal keelduda veoteenuse osutamisest seadusega ettenähtud juhtudel ja lihtsustab muuhulgas ka järelevalveorganite tööd, kes peavad hea seisma maanteedel seatud veokite massi piirangutest kinnipidamise eest. “Nii saame koos tagada turvalise liikluse,” viitab Väinamere Liinid OÜ juhataja.

Print Friendly, PDF & Email