Kallemäe kooli filiaali juurde plaanitakse lasteaiarühma

Saare maavalitsus on saatnud taotluse haridus- ja teadusministeeriumile avamaks Kuressaares Kallemäe kooli filiaali juures arenguliste erivajadustega koolieelikute tarvis lasteaiarühma. Arendusrühmas hakkaksid käima erivajadusega 4–7-aastased lapsed.

Kuressaare linna haridusnõuniku Õilme Salumäe sõnul on Kallemäe kooli filiaal lasteaiarühma jaoks parim koht, sest koolis on olemas pedagoogid, kel on suured kogemused just erivajadustega laste õpetamisel ja kasvatamisel.

Kuressaare abilinnapea Argo Kirss ütles, et praegu käivad erivajadustega lapsed n-ö päevahoius Kuressaare väikelastekodus. Kuid probleem seisneb just selles, et tegemist on sotsiaalasutusega, kus lapsed saavad küll rehabilitatsiooniplaani järgi tugiteenuseid, kuid puudub võimalus programmi järgi õppimiseks.

Kui riik arendusrühma loomist toetab, peaks see tööle hakkama sügisel. Et aga teataks, kui palju on rühma soovijaid, kutsub linnavalitsuse sotsiaalosakond erivajadustega laste vanemaid osakonnaga ühendust võtma. “Meiega võiks ühendust võtta ka siis, kui laps on väiksem, kuid on juba teada, et tal on tulevikus eriõpet vaja,” sõnas Kirss.

Print Friendly, PDF & Email